Моррeлл
книжный магазин Publish

IMAGE
Çocuk Değerlendirme Testleri
Cumartesi, 16 Ağustos 2014
Eğitim Paketinin Adı : ÇOCUK DEĞERLENDİRME TESTLERİEğitimciler : Uzman Psikolog Dr. Yunus Emre AYNA (Dicle Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim görevlisi)Katılımcılar : A. Anaokulu Öğretmeni,B. Okul Öncesi Öğretmeni,C. Özel Eğitim Uzmanı,D. Psikolog,E. Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen,F. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni/ Uzmanı,G.Üstün Zekalılar-Yetenekliler ÖğretmenleriH. Yukarıdaki bölümlerde okuyan 3. ve 4. Sınıf öğrencileri,I. Yukarıdaki alanlar dışından olup eğitime katılmak isteyen eğitimciler bizimle iletişime geçebilirler. EĞİTİM İÇERİĞİ 1. AGTE ( Ankara Gelişim Tarama Envanteri ): Anne-baba ile görüşme yoluyla uygulanan bir değerlendirme aracıdır. Yaşamın ilk 6 yılındaki gelişim, 154 madde ve 5 kategoride (dil-bilişsel, ince motor, kaba motor, sosyal beceri-öz bakım ve genel gelişim) değerlendirilmektedir. Çocukların, 0-3 aydan başlayarak, 48-72 ay dilimine kadar aylık periyotlar ile dil gelişimi, zihinsel becerileri, küçük-kas gelişimi, büyük-kas gelişimi, sosyal gelişimi ve öz bakım becerileri tek tek incelenip gözlenerek puanlanır. Bu değerlendirme anne-baba ve çocuğun bir arada olduğu bir ortamda yapılır. Önemli olan, çocuk hakkında en sağlıklı bilgiyi elde edebilmektir. Uygulama sonucu çocuğun genel gelişimi hakkında sistematik bilgiler verir ve muhtemel gelişim gerilikleri konusunda uyarır.2. BEİER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ: Tamamlanmamış cümlelerden oluşan projektif bir testtir. Bu test, Form A; 8-18 yaşları arası, Form B ise 13 ve yukarı yaşları içeren iki formdan oluşmaktadır. Bireyin yakın çevresinde ilgili olduğu konulara karşı duygusal tutumunu, tavır ve duygularını inceleme amacı ile danışma merkezlerinde, kliniklerde, okullarda kullanılmaktadır.3. BENDER GESTALT GÖRSEL MOTOR ALGI TESTİ: 5 yıl 6 ay ile 10 yıl 11 ay arasındaki çocuklara uygulanır. Çocuklarda görsel motor işlevi görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılmasının yanı sıra hem yetişkin hem de çocuklarda mental geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon vakalarında da kişilik sapmalarını bulmaya ışık tutmaktadır.4. BENTON GÖRSEL BELLEK TESTİ: 8 yaş ve üzeri bireylere uygulanabilen, bireyin dikkat, algı ve bellek durumuna dair bilgi veren, dikkat eksikliğinin tespit edilebildiği bir dikkat-algı testidir. Benton Görsel Bellek Testi, şekil belleğini anlık ve gecikmeli olarak değerlendirebilmekte; bunun da ötesinde, görsel belleği, görsel algılama ve motor yeteneklerden ayırt edebilmektedir.5. CATELL 2A ZEKÂ TESTİ: Kültürden arınık, uluslararası bir zekâ ölçeğidir. 7 yaş 6 ay ile lise dönemindeki bireylere uygulanır. Bireylerden, serinin devamı olan şekli ya da benzemeyen şekli bulma gibi farklı soru türlerini, verilen süre içinde yanıtlamaları istenir.6. CATELL 3A ZEKÂ TESTİ: Üniversite öğrenimi almış bireylere uygulanan zekâ testidir. Kültürden arınık, uluslararası bir zekâ ölçeğidir. Üniversite öğrenimi almış bireylere uygulanır. Bireylerden, serinin devamı olan şekli ya da benzemeyen şekli bulma gibi farklı soru türlerini, verilen süre içinde yanıtlamaları istenir.7. FROSTİG GELİŞİMSEL GÖRSEL ALGI TESTİ: 4-8 yaş arasında olan çocuklara bireysel veya grup şeklinde uygulanır. Çocukların görsel algı kavramı, görsel uyaranları tanıma, ayırt etme ve daha önceki deneyimlerle ilişkili olarak yorumlama yeteneğidir değerlendirmeye yardımcı olan bir algı testidir. Test çocuklardaki görsel algı problemlerini ve derecesini saptamak, uygun akademik programa karar vermek amacıyla kullanılabilir.8. GESELL GELİŞİM TESTİ: Okul öncesi dönem çocuklarına uygulanan, 2-6 yaş arası çocukların görsel motor ve algı gelişiminin değerlendirildiği bir gelişim testidir. Kolaydan zora doğru giden ve çocuktan şekilleri kopya etmesi istenilen dokuz figürden oluşmaktadır. Uygulama sonuçları; çocukta görsel algı,ayrımlaştırma, bütünleştirme ve ince motor becerilerinde sorun olup olmadığına ışık tutar.9. GOOD ENOUGH HARRİS İNSAN ÇİZ TESTİ: 4-14 yaş arasındaki çocuklara uygulanan, bireylerin zihin gelişimini ölçmeyi amaçlayan bir çizim testidir. Zihinsel geriliğin belirlenmesinde önemli bilgi verir. Çocukların resimsel betimlemelerinin kendileri ve başkalarına ilişkin algılarını ortaya koyduğu düşüncesine dayanan, çizilen insan resmi ile zekânın tespit edilebildiği özel bir testtir.10. METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUK TESTİ: 5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arsındaki çocuklara uygulanabilen, çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi; Kelime Anlama, Cümleler, Genel Bilgi, Eşleştirme, Sayılar, Kopya Etme olmak üzere 6 alt-test ve toplam 100 maddeden oluşur.11. PEABODY RESİM KELİME TESTİ: 2-11 yaş arası çocukların alıcı dil yaşının tespit edilebildiği, ayrıca çocuklarda konuşma bozukluğu ve sözel ifadeye ışık tutan bir gelişim testidir. Bireylerden kartın her iki yüzündeki dört resimden söylenilene uygun resmi göstermesi istenir. Elde edilen sonuç ile çocuğun alıcı dil yaşının belirlendiği gelişim testidir.12. PORTEUS LABİRENTLERİ TESTİ: 7 yaş 6 ay ile 14 yaş arasındaki bireylere uygulanan bireysel zekâ testi olarak kullanılmaktadır. Zekânın planlama ve genel yeteneğini belirlemek amacıyla kullanılan test, 12 labirentli kartlardan oluşmaktadır. Sınırlandırılmış bir süre uygulaması yoktur.13. LOUSİA DUSS PSİKANALATİK ÖYKÜLER TESTİ: Kişilik komplekslerini ölçer. Sözel testtir.. Bireysel olarak uygulanır. 4-14 yaş arası çocuklara uygulanır. Zaman sınırlaması yoktur. Test, yarım bırakılmış ve çocuk tarafından tamamlanması istenen 10  hikayeden oluşur. Üzerinde bir hikaye yazılı olan 10 kart. Louisa Düss psikanalitik hikayeler testi 1940 lı yıllarda oluşturulmuştur ve bir seri kısa hikayelerden oluşturulmuştur.(10 tane) ve kişi bunları tamamlayacaktır.Her öykünün bir içeriği vardır.Psikanalitik teoriye uygun olarak,her gelişim dönemine uyan olası problemi ortaya koymaktadır. Louisa Düss testi,çocukların sorunlarını çözümlemek ve anlayabilmek için hazırlanmış tekniklerin gelişmişlerinden biridir.Bu testte yaralanılan hikayeler,çocukların anlayabilecekleri ve ilgi duyabilecekleri biçimde yapılandırılmıştır. Eğitim Süresi : 40 Ders SaatiA. Teorik: 2 Gün/ 16 Ders Saati ( 1 Ders Saati 40 dk. )B. Pratik: Her test için 2 uygulama ( 24 ders saati )Uygulayıcı Sertifikası : ÇADEM PSİKOLOJİ ONAYLI UYGULAYICI SERTİFİKASI VERİLECEKTİR. (HER TEST İÇİN 2 TOPLAMDA 24 SAATLİK UYGULAMAYI TAMAMLAYANLARA VERİLECEKTİR)Eğitim Yeri : Çadem Psikoloji Merkezi Bakırköy- İSTANBULKatılımcı sayısı: 30 kişi ile sınırlıdır.Ücret : 750 TL (KDV DAHİL) olup ödemeler peşin veya FİNANSBANK Kredi kartına 6 taksit ile yapılacaktır.TEST MATERYALİ ÜCRETSİZ OLUP EĞİTİM BAŞLAMADAN ÖNCE KATILIMCILARA VERİLECEKTİR. Tarih:İSTANBUIL ÇOCUK DEĞERLENDİRME TESTLERİ: Ön kayıt yaptıran katılımcıların en geç 05 EYLÜL 2014 CUMA gününe kadar ön kayıt bedeli olarak 250 TL’yi aşağıdaki hesap numarasına yatırmaları gerekmektedir. Eğitim ücretinin kalan kısmını eğitim günü elden ödeyebilirsiniz.ONLİNE BAŞVURU LİNKİhttp://www.cadempsikoloji.com/online/kayit-formu.htmlÇADEM PSİKOLOJİ ADINAFİNANSBANKBAKIRKÖY / ÇARŞI ŞUBESİİBAN NO : TR02 0011 1000 0000 0048 2230 52HESAP NO : 48223052AÇIKLAMA1- Çocuk-Ergen-Yetişkin Psikolojik Testler Eğitimi; Anlatım/ Rol-Playing Çalışmalarıyla Uygulama / Puanlama / Yorumlama / Raporlanma şeklinde yapılacaktır.2- Eğitim sonunda hedef, katılımcıların hepsinin hangi vakada hangi testi uygulayacağına karar verebilmesi, testleri Uygulayabilmesi, Puanlayabilmesi, Yorumlayabilmesi ve Test Raporu yazabilmesi olup TAM ÖĞRENME’dir.3- Bu eğitime katılanlara ÇADEM PSİKOLOJİ ARAŞTIRMA onaylı 40 saatlik UYGULAYICI BELGESİ verilecektir.4- Çocuk – Ergen -Yetişkin Psikolojik Testler Eğitimi kontenjanı 20 kişidir. Başvurunun 20 kişiyi aşması durumunda başka bir tarihte yeni grup açılacaktır.5- KATILIMCILARA TESTLERİN TÜM MATERYALLERİ ÜCRETSİZ OLARAK EĞİTİM BAŞLANGICINDA VERİLECEKTİR.6- Kayıtlar bankaya ücreti yatırma sırasına göre alınacaktır.7- Katılımcılar her test için en az 2 uygulama yaparlar. Dileyen katılımcılar uygulama sonrasında değerlendirme yapmak üzere merkezimize gelebilirler. Dileyenler ise yapmış oldukları uygulamaları mail ya da kargo ile merkezimize ulaştırabilirler. Uygulamalarınız psikologlarımız tarafından değerlendirilip uygun dönütlerle size gönderilecektir.8- Katılımcılar önce yukarıdaki iletişim bilgilerinden Çadem Psikoloji Araştırmayı arayarak yada kayıt formunu doldurarak ön kayıt yaptırırlar. Sonra eğitim ücreti olan 750 TL’yi yukarıdaki hesap numaralarından birine yatırarak kesin kayıt işlemlerini tamamlarlar. Dileyen katılımcılar eğitim ücreti olan 750 TL’nin 250 TL’sini hesaba yatırıp kalan 500 TL’yi eğitim başlangıcında ödemek şartıyla kayıt yaptırabilirler.ÖNEMLİ UYARI !!!*Ödemenizi yapmanız durumunda Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.  e-mail adresine veya 0212 570 06 07 telefon numarasına ödeme bildirimi yapınız.*Eğitim içeriğinde belirtilen erken kayıt tarihinden sonra eğitime katılım iptali ve eğitim ücreti iade talepleri kabul edilmeyecektir.*Herhangi bir sebepten ötürü, eğitime katılamayan kursiyer bu hakkını başka bir tarihte düzenlenecek olan eğitime katılmak sureti ile saklı tutar.*ÇADEM PSİKOLOJİ ile ilgili bir nedenden eğitim iptali olduğunda iptal edilen tarih itibari ile 15 gün içerisinde katılımcıların ücretleri iade edecektir.SAYGILARIMIZLAÇADEM PSİKOLOJİ Zeytinlik Mah. Fişekhane Sok. No:50/15 Bakırköy/İSTANBUL (Capacity AVM C Kapısı Karşısı)0 212 570 06 07 – 0531 994 83 07 – 0532 484 60 86info@cadempsikoloji.comfatihcabuk@cadempsikoloji.comozkankenarli@Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. http://cadempsikoloji.com/online/kayit-formu.html Eğitim ve Duyurular İçin Mail Grubumuza Kayıt Devamı...
IMAGE
Yeni Şubemiz
Çarşamba, 16 Temmuz 2014
        Devamı...

Здесь новыешаблоны dle
креативные Joomla шаблоны.

Psikoloji Akademisi

Psikoloji-PDR Sunu Havuzu

Sosyal Medya

İnsan Kaynakları

Bize Ulaşın

  • Adres: Zeytinlik Mah. Fişekhane Sok. 
    No:50/15 Bakırköy/İSTANBUL
    (Capacity AVM C Kapısı Karşısı)
  • Adres: Yeşim Sokak No:19/2
    Akatlar/İSTANBUL
  • (+90) 212 570 06 07 Bakırköy
  • (+90) 212 351 30 09 Etiler