Моррeлл
книжный магазин Publish

psikoloji

IMAGE
ETKİLİ TAKIM ÇALIŞMASI
Salı, 16 Haziran 2015
EĞİTİMİN AMAÇLARI: • Katılımcılara etkin takım çalışmasının yararlarını ve takım çalışmasına etki eden faktörleri aktarmak, • Dinleme, fikir paylaşma, geribildirim alma ve verme, çatışmaları atlatma konularındaki becerileri geliştirmek • Takım çalışması yapmaktaki becerilerin değerlendirilmesini ve gelişim alanlarının belirlenmesini sağlamak • Takım çalışması yapma yetkinliğinizi grup çalışmaları yardımıyla geliştirmek. İyi bir takım çalışmasının ilkeleri… İdeal Bir Takımın Nitelikleri GÜVEN  DESTEK  İLETİŞİM  TAKIMIN HEDEFLERİ  ÇATIŞMALARIN ÇÖZÜMLENMESİ  ÜYELERİN KULLANILMASI  KONTROL  ÇALIŞMA ORTAMI  Takımınızı Anlayın... Takımım Ne Kadar Yakın bir Aile? Takım içinde bağlılık ne kadar önemli? Sadakatin dezavantajları neler?  Takımın büyüklüğü ve takım üyeliği sabit mi?  İnsanlar ne ölçüde birden fazla takıma üye olma ihtiyacı duyuyorlar?   İnsanlar ne kadar süre üyeliklerini sürdürecek gibi görünüyorlar?  Başarılı bir Takım Oluşturma Basamakları TAKIMIN OLUŞTURULMASI  ÜYELERİN BİRBİRİNE ALIŞMASI  ÜYELERİN GÜÇ KAZANMASI  UYGULAMALARIN BAŞLAMASI  SİNERJİ  İnsanların İstedikleri... Karar vermede ve Hareket etmede serbest olmak.  Değer kazanmak, kıymet verilmek.  Anlaşılmak.  İyi bilgilendirilmek.  Övülmek, takdir edilmek.  Yetenekli Olmak.  Ilımcı olmak.  Kendini güvende hissetmek.  Tarafsız davranılması.  İnsanların İstemedikleri... Kontrol altında tutulmak, Koyu bir disipline hedef olarak Emir almak.  Yok farz edilmek, değer verilmemek.  Yanlış anlaşılmak.  Bilgisiz kalmak.  Azarlanmak, tenkit edilmek.  Yetersiz olarak görülmek.  Takım dışında Bırakılmak.  Kendini güvenli Hissetmemek.  Taraflı davranılmak.  Sıkıcı işler yapmak.  Takım Oluşturma Stratejileri Takımda Engeller... KÜÇÜK OYNAMAK  BOŞLUĞUNA VURMAK  DEDİKODU YAPMAK  VURUP KAÇMAK  İNAT  ELEŞTİRİYE KAPALI OLMAK  YALNIZ BIRAKMAK  SUÇLAMAK  Takımın Baş Belaları  Takımın misyonunu konusunda fikir birliğine varamıyorsunuz.  Çok konuşma, fakat az iletişim ve icraat vardır  Toplantıdaki uyuşmazlıklar toplantının dışına da taşınmıştır.  Özel anlaşmazlıklar toplantıdan sonra da devam etmektedir.  Bütün kararlar yalnızca lider tarafından alınmaktadır  Takım üyelerinin kendi rollerinin ne olduğu veya yapacağı işler konusunda şüpheleri vardır. Takımdaki Sorunları Teşhis  Duygularla İlgili Sorular  Bu takımda çalışmaktan memnun musunuz?  Takımda hoşlandığınız şeyler nelerdir?  Takımda hoşlanmadığınız şeyler nelerdir?  Daha fazla memnun olmanız için değişmesi gereken şeyler nelerdir?  Hangi durumda en fazla kızar ya da üzülürsünüz?  Takım Dinamikleri  Zayıf Takım Oluşturma Kapasitesi Güçlü Takım Oluşturma Kapasitesi.  Takımlar için Yapılması Gerekenler  İletişim ve İşbirliğinin Faydaları... Verimi artırır.  Problemlerin çözümünü kolaylaştırır.  Şikayetleri azaltır.  İyileştirmeye yönelik fikirleri artırır.  İşyerindeki ilişkileri iyileştirir.  Çalışanların kişisel tatminini artırır.  Yaratıcılık  Takım ve bireyler için gerçekçi ulaşılabilir hedefler koyulabilir. Bu hedeflere ulaşırken kendilerini geliştirebilirler.  Çalışanlar ve işverenler, takımın başarısı için birbirlerine destek olurlar  Takım üyeleri birbirlerinin önceliklerine saygı duyar ve güçlük çıktığında el birliği ile çözümlemeye çalışırlar.  İletişim açıktır. Yeni fikirlerin ifade edilmesi, daha gelişmiş çalışma metotlarının uygulanması, problemlerin ve kaygıların açıkça ve etraflıca ortaya konulması teşvik edilir.  Takımın sahip olduğu uzmanlık sayesinde problemlerin çözümünde daha fazla etkinlik sağlanır.  Performans geri bildirimi daha anlamlıdır. Çünkü takım üyeleri kendilerinden beklenenin ne olduğunu anlarlar ve performanslarının bu beklentiler karşısındaki konumunu izleyebilirler.  ROL PLAYLER, VİDEOLAR, TAKIM OYUNLARI İLE DESTEKLİ KATILIMCI ,İNTERAKTİF EĞİTİM ARAÇLARINI KULLANARAK  ETKİN TAKIM ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ EĞİTİMİN SÜRESİ: En az 2 yarım gün 8-10 saat KATILIMCILAR: İŞ YERİ ÇALIŞANLARI MAKSİMUM 20 KİŞİ. Homojen gruplar olursa daha iyi olur.     Devamı...
IMAGE
ETKİN İLETİŞİM EĞİTİMİ
Salı, 16 Haziran 2015
AMAÇLAR: İletişim, kişilerin birbirlerine iletmek istedikleri düşüncelerini ve duygusunu veya bilgisini aktardıkları bir süreçtir. Başarılı ve etkili iletişim’ in temel becerilerini öğrenmek. İletişim içinde olduğumuz kişilerle başarılı iletişim kurmak ve hayatımızın tüm alanlarında iletişim belirleyici rolünü pozitif yönde hayatımıza katmak, doğru mesaj alışverişinde bulunmalarına, iletişimde bulundukları kişi ile ilişkilerinin güçlenmesine katkıda bulunmak. Katılımcıların iletişim becerileri edinmelerini sağlayarak iş ve özel yaşantılarında etkili, uyumlu, çözüm odaklı yaklaşımlarla iş performansını ve yaşam kalitesinin yükselmesini sağlamak. İletişim sürecinin tanınması Etkin iletişim ortamları geliştirmek için gerekli şartların oluşturulması Etkin eleştiri ve etkin dinlemenin iletişimdeki öneminin kavranması ve açıklanabilmesi Etkin iletişimin kavranması EĞİTİM İÇERİĞİ: Önce Kendimizi Tanıyalım… ◦Nasıl İletişim Kurduğunu Fark Etme (Uygulama) ◦ Swot Analizi (Kişisel) •İletişimin Bireysel Fonksiyonu Ve Önemi  ◦İletişim Nedir? ◦ Yanlış İletişim Yöntemleri Ve Aşma Yolları ◦Başarılı İletişimin Gereklilikleri ◦ Etkili İletişim Becerilerini Tanıma Ve Kullanma •Benlik durumları ve iletişim •Etkili İletişimde “Anlama” Ve “Anlaşma” •Etkili İletişimde Algılama Farklılıkları •Kendinizi Nasıl Fark Ettirebilirsiniz? •Kişisel İmaj ,İlk İzlenim ◦ Görünüm ◦ Etkili Konuşma Becerisi ◦ Beden Dili •Çevrede Olumlu Etki Yaratacak Beden Dili Özellikleri •Aktif Dinleme Becerileri ◦ Aktif Dinlemede Yapılan Yaygın Hatalar •Etkili Soru Sorma Yöntemleri •İletişimde Kullanılan Dilin Önemi • Sen Dili – Ben Dili •Etkili İletişim Kurmak Ve İletişim Becerilerini Geliştirmek İçin  ◦ Etkin Geri Bildirim Verebilme ◦ Rapport (Aynalama) ◦İlk Yaklaşım ◦ Tartışabilmek ve çatışmayı yönetmek. ◦ Takdir Ve Tenkiti Doğru Ve Yerinde Kullanmak ◦ Doğru Eleştiri Yapabilmenin Yolları “Yapıcı Ve Yıkıcı Eleştiri” •Temelde Neden İletişim Kurarız  ◦ Değerli Olmak ◦ Kabul ◦ Onay •Ekip İçi Etkin İletişim •Müşteri İletişimi  ◦ Müşteriye Davranışın Anayasası ◦Müşteriyle İletişimde Dikkat Edilmesi Gereken Sözcükler ◦ Müşteri İtirazlarında Dikkat Edilmesi Gereken Davranış Kuralları OYUNLAR, DOĞAÇLAMALAR, VİDEOLAR  EĞİTİM SÜRESİ: Tam gün (3 yarım gün 12 saat)  KATILIMCILAR: İŞ YERİ ÇALIŞANLARI MAKSİMUM 20 KİŞİ. Homojen gruplar olursa daha iyi olur.     Devamı...
IMAGE
KİŞİSEL FARKINDALIK EĞİTİMİ
Salı, 16 Haziran 2015
NEDEN KİŞİSEL FARKINDALIK: Bilişsel ve duyuşsal bir etkinlik olan farkındalık, büyüme ve gelişmenin temelini oluşturur. Farkındalığın artırılması bireyin birçok alandaki gelişimiyle ilgili bir süreçtir. Farkındalık sürecinde Birey,  duyguları, istekleri, düşleri ve davranışlarına ilişkin olarak içinde oluşan yaşantıyı spontan olarak hissetmelidir. Farkındalık gerçekleştiğinde, bireyin zihninde bir takım yeni bilişsel şemalar oluşmaktadır. Davranışları yönlendiren düşünce ve duygular hakkındaki farkındalık düzeyinin artırılması birçok yöntemle gerçekleştirilebilir. Farkındalık düzeyinin artması, bireyin yaşadığı durumlar karşısında tepki verme biçimlerinin zenginleşmesi, başka bir anlatımla ilişkilerinde ve yaşamında farklı yolları keşfetmesi anlamını taşımaktadır. Sağlıklı ilişkilerin kurulması ve sürdürülmesi yine karşılıklı olarak bireylerin düşünce, duygu ve davranışlarının farkında olmaları ile sağlanabilir.(1) Bu nedenlerle M.Ö 400’lerden buyana Hipokrat’la başlayan kişilik teorilerinden yararlanarak temel kişilik özelliklerimizi farkına vararak kendimizi ve diğerlerini tanımak için, Daha doğru anlamak ve anlatabilmek için, İşte, evde ve diğer yaşam alanlarında farklılıkların farkına vararak farklılıkları yönetme becerisi geliştirmek için, İkna kabiliyetimizin artması için, Strese girmemek ve strese sokmamak için, Liderlik becerilerinin gelişmesi için, Kendimize en uygun kariyer planlarını yapabilmek için, Daha iyi bir baba, daha iyi bir anne ve daha nitelikli bir insan olabilmek için, Kendimizi daha objektif tanıyıp ,daha spontan olmak ve kendimizi daha iyi ifare edebilmek için, Evde ve işte daha mutlu bir hayat yaşamak için, Kişisel kaliteyi arttırmak için, İşlevsel olmayan şemalarımızı ,kalıplarımızı esnetip daha verimli olabilmek için,. Farklı kişilik özellikleri nasıl motive edilir. Farklı kişiler birbirleriyle nasıl uyum içinde yaşar ya da çalışırlar. Farklı kişilik özelliklerinin farklı gelişim alanları neler olabilir? Eğitim süresi: 4 saat KATILIMCILAR: İŞ YERİ ÇALIŞANLARI MAKSİMUM 20 KİŞİ. Homojen gruplar olursa daha iyi olur.     Devamı...
IMAGE
STRESLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ
Salı, 16 Haziran 2015
Stres Nedir ? Stresin Belirtileri Stres Kaynakları İş Ortamından Kaynaklanan stres kaynakları Görevin karmaşıklığı Görevde Bağımsızlık Rol çatışması Rol belirsizliği Kötü çalışma koşulları Vardiyalı çalışma Uzun çalışma saatleri Sürekli seyahat Tehlikeli ve riskli işler İş yükü fazlalığı-azlığı Kariyer  Stresin Olumlu Etkileri Olumsuz Stres Kişilik özelliklerinin stres üzerindeki etkileri Kişisel Stres Yönetimi  Stresle başa çıkma yöntemleri Kontrol Edilebilir Durumlarda Kullanılabilecek Yöntemler  Kontrol Edilemeyen Durumlarda Kullanılabilecek Yöntemler Bilişsel yöntemler  Stresin Neden Olduğu Olumsuzluklar Stresle Başa Çıkmakta Zorlaştırıcı Düşünce Biçimleri / ZihinselÇarpıtmalar Stresle Başa Çıkma Yolları UYGULAMA Derinlemesine Gevşeme Egzersizi  OH Kartlarıyla Kendinizi Anlatın Isınma oyunları  EĞİTİM SÜRESİ: 8 Saat (iki yarım gün)  KATILIMCILAR: İŞ YERİ ÇALIŞANLARI MAKSİMUM 20 KİŞİ. Homojen gruplar olursa daha iyi olur.     Devamı...
IMAGE
ULUSLARARASI LOGOTERAPİ EĞİTİMİ
Perşembe, 04 Haziran 2015
ULUSLARARASI VAROLUŞÇU PSIKOLOJI VE LOGOTERAPI EĞITIMI SERTIFIKASYON PROGRAMI (ULUSLARARASI PSİKOTERAPİST EĞİTİMİ) Psikoloji ve felsefenin bir yaklaşımı olan Logoterapi  (Yunanca “logos” “anlam”) psikiyatrist, Nörolog Dr. Viktor Frankl (1905-1977) tarafından oluşturulmuştur. Kendisi II. Dünya Savaşında toplama kamplarından kurtulmuştur. Yaklaşımı “Psikolojinin 3. Viyana okulu “ olarak adlandırılarak,  Freudyen Psikanaliz yaklaşımından ve Adler’in Bireysel Psikoloji yaklaşımından ayırt edilmektedir. İntihara meyilli hastalarla yaptığı başarılı çalışmalarıyla ve sonradan 4 farklı toplama kampındaki kişisel deneyimleriyle, Frankl, insanların en acımasız şartlarda bile, ilk ve en önemli amaçlarının anlamdan oluşan bir hayat yaşamayı istediklerini bulmuştur. Anlam tek başına da olsa, yaşama isteğini motive etmektedir. Bu zamana kadar yapılan birçok araştırma, hayatta anlam ve amaç bulmanın iyileştirici gerekliliğini kanıtlamıştır. Anlam aramanın merkez olduğu yapılandırılmış bir sistem olan Logoterapi psikolojide ki tek varoluşçu yaklaşımdır. Bütünsel bir yaklaşımla Logoterapi, stres, depresyon, travma, kronik ve ölümcül hastalıklar, bağımlılıklar, keder gibi bir çok konuda etkililiği kanıtlanmış bir yaklaşımdır. VİKTOR FRANKL ENSTİTÜSÜ, YOĞUNLAŞTIRILMIŞ LOGOTERAPİ SERTİFİKASYON EĞİTİM PROGRAMI LOGOTERAPİ Hayata iyimserlik ve pozitif yaklaşım katar. Kendine güveni arttırır ve kişiler arası ilişkileri geliştirir. Zorluklarla mücadele etmek ve hatta onlardan kurtulmak için direnç ve güven inşa eder. Gelişim için yeni ihtimalleri ve fırsatları görmelerini sağlar. Danışanı ve uygulayıcıyı yeniden tazeleyerek biyopsikososyal etkenler üzerindeki geleneksel bakış açısından öteye, anlam ve değerlerin boyutuna doğru götürür. Danışanların bir olaya verilecek en yapıcı cevabı tanımalarına yardım eder. Onlara güçsüz olmadıklarını, fakat özgürlüğe ve sorunların üstesinden gelme gücüne sahip olduklarını ve bunun oldukça tatmin edici ve anlamlı bir hayata neden olacağını öğretir.  CERTİFİCATİON TRAİNİNG Dr. Teria Shantall ( A.B.D. Viktor Frankl Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi ) Trainers Teria Shantall, PhD, trained as a clinical psychologist in South Africa and at the Tavistock Clinic in London and studied Logotherapy with the late Dr Viktor Frankl at the United States International University in San Diego. Her doctorate research with Holocaust survivors was published by the Magnes Press of the Hebrew University entitled: Life‘s Meaning in the Face of Suffering.  She presently heads the training courses in Logotherapy at the University of South Africa, is helping to establish another Logotherapy training centre in Australia, and participates in running the courses in Logotherapy at the Gordon College of Education in Haifa. She was nominated for a Jewish Achiever Award in South Africa in 2003 and won the 2005 and 2007 Presidential awards for distinguished service in promoting the work of Viktor Frankl by the Viktor Frankl Institute for Logotherapy in the United States.  She sits on the international board of the Viktor Frankl Institute for Logotherapy in the United States, is President of the Viktor Frankl Institute for Logotherapy in South Africa and vice-President of the Viktor Frankl Center for Logotherapy in Israel. Teria Shantall, klinik psikoloji eğitimini Güney Afrika'da Pretoria Üniversitesi’nde ve Londra’da Tavistock Kliniği'nde almıştır. Logoterapi eğitimini ise, Uluslarası San Diego Üniversitesi’nde (ABD) bizzat Dr Viktor Frankl’dan almıştır. Doktora çalışmalarını, Holokost’tan  kurtulanlar uzerinde yapmış ve çalışması: “Acı karşısında hayatın anlamı” adıyla Magnes Press tarafından yayınlanmıştır. Bir taraftan Güney Afrika Üniversitesi'nde Logoterapi çalışmalarına başkanlık ederken,  Avustralya'da Logoterapi enstitüsünün kurulmasına öncülük etmiştir. Bunun yanında Hayfa’da bulunan Gordon Koleji'nde, Logoterapi dersleri vermektedir. 2003 yılında Güney Afrika'da Musevi Başarı Ödülü için aday gösterilmiş ve Amerika Birleşik Devletleri'nde, Viktor Frankl Enstitüsü tarafından verilen, Viktor Frankl çalışmalarını teşvik edici seçkin hizmet ödülünü, 2005 ve 2007 yıllarında ard arda kazanmıştır. Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan Viktor Frankl Enstitüsü uluslararası yönetim kurulunun 11 üyesinden biridir. Halen Güney Afrika Viktor Frankl Enstitüsü Başkanlığını ve İsrail'de Viktor Frankl Merkezi'nin Başkan yardımcılığı görevlerini yürütmektedir. Bu alanda yayınlanmış birçok esere mevcuttur.   Dr. Batya Yaniger, PSYD (Logoterapist)  Batya Yaniger, PsyD is a logotherapist in private practice and co-trainer of the English language logotherapy training program in Israel. Batya received her Clinical Diplomate in Logotherapy from the Viktor Frankl Institute and is a licensed social worker in Israel. Batya has worked successfully with people who have lost their sense of purpose in life in areas of depression, anxiety and illness. She has been teaching innovative informal education for the past 20 years and in addition to her clinical work gives workshops, teaches and supervises.  Dr. Batya Yaniger, (PsyD) Logoterapist, Sosyal Çalışmacı, eğitimci ve süpervizör olarak, Logoterapi ve Anlam Arayışı çalışmaları İsrail’de yürütmektedir. Eğitim ve klinik uygulamalarını İngilizce olarak yapmaktadır. Klinik Uygulama diplomasını Viktor Frankl Enstitüsü- Dallas Amerika Birleşik Devletleri’nde almıştır. Deneyimli bir terapist olarak İsrailde Sosyal çalışmacı olarak görev yapmıştır. Depresyon, anksiyete ve diğer psikolojik hastalık alanlarında, Hayatı anlamsız bulan kişilerle ilgili başarılı çalışmalar yapmakta, son 20 yıldaki klinik çalışmalarının yanı sıra, yenilikçi Logoterapi ve varoluşçu eğitim çalışmalarını yönetmekte, workshoplar düzenlemektedir. Eğitim aldığı kurumlar, sırasıyla: BS in social work, Loyola University, Chicago, USA MS and PsyD in psychology, California Coast University,USA Certified clinical logotherapist, Viktor Frankl Institute, Dallas,USA Co-trainer of logotherapy training program in Israel, recognized for certification     by  Viktor Frankl Instituteof Dallas,USA SERTİFİKA :  Eğitim sonunda gerekli çalışmaları bitiren katılımcılara-Viktor Frankl Enstitüsü (Merkez Teksas Amerika Birleşik Devletleri, ikinci onay: Viktor Frankl enstitüsü Avusturya, Viyana) onaylı “Associate in Logotherapy” sertifika verilecektir.                           KATILIMCILAR :   Başlangıç Kursuna Varoluşçu Psikoloji ve Logoterapiye ilgi duyan üniversite mezunu herkes katılabilir. Ancak bu kişiler Advenced kursa katılamazlar.  Aşağıda tanımlanan meslek gruplarında üniversitelerde eğitim gören 3. ve 4. sınıf öğrencileri de başlangıç kursuna katılabilirler. Mezun olduktan sonra ikinci ve üçüncü aşamaya devam hakları vardır.    Sosyal Hizmet, Psikoloji, Tıp, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Hemşirelik, Aile Danışmanlığı mezunları bütün aşamalara katılabilirler KONTENJAN SINIRLIDIR EĞİTİM YERİ: Eğitim Yeri Kontenjana Göre Belirlenip Bilgi Verilecektir.      TARİH: INTRODUCTORY ve INTERMEDİATE KURSU  7-8 EYLÜL 2015, (PAZARTESİ – SALI 10.00 – 17.00) 24-25 EKİM 2015, (CUMARTESİ – PAZAR 10.00 – 17.00) 7 – 8 KASIM 2015.(CUMARTESİ – PAZAR 10.00 – 17.00) ADVENCED KURSU TARİHLERİ BAŞLANGIÇ KURSU BİTİMİNDE BELİRLENECEKTİR. ÖNEMLİ AÇIKLAMA Başlangıç Kursuna Varoluşçu Psikoloji ve Logoterapiye ilgi duyan üniversite mezunu herkes katılabilir. Ancak bu kişiler Advenced kursa katılamazlar. Devam zorunludur ve toplamda her modül için en fazla 3’te 1 devamsızlık yapılabilir. EĞİTİM BEDELİ Introductory ve Intermediate Kursu Ücreti KDV DAHİL 3.500 TL dir.  Advenced Kursu Toplam Ücreti KDV Dahil 7.000 TL dir. INTRODUCTORY ve INTERMEDİATE KURSU KATILIM KOŞULLARI VE ÖDEME ŞEKLİ INTRODUCTORY ve INTERMEDİATE KURSUNA KATILMAK İSTEYEN KATILIMCILARIN 31 TEMMUZ 2015 CUMA SAAT 16.00’A KADAR BELİRTİLEN HESABA 1000 TL ÖDEMESİ GEREKMEKTEDİR 1. ÖDEME SEÇENEĞİ: KALAN ÖDEMEYİ 7-8 EYLÜL TARİHİNDE GERÇEKLEŞECEK INTRODUCTORY ve INTERMEDİATE KURSUNUN İLK OTURUMUNDA NAKİT OLARAK ÖDEYEREK  %10 İNDİRİMDEN FAYDALANABİLİRSİNİZ.   2. ÖDEME SEÇENEĞİ: KALAN ÖDEMEYİ 7-8 EYLÜL TARİHİNDE GERÇEKLEŞECEK INTRODUCTORY ve INTERMEDİATE KURSUNUN İLK OTURUMUNDA KREDİ KARTINA TEK ÇEKİM OLARAK ÖDEYEREK %5 İNDİRİMDEN  FAYDALANABİLİRSİNİZ. 3. ÖDEME SEÇENEĞİ: KALAN ÖDEMEYİ  7 - 8 EYLÜL TARİHİNDE (1250 TL NAKİT YA DA KREDİ KARTINA TEK ÇEKİM) 24 - 25 EKİM TARİHİNDE (1250 TL NAKİT YA DA KREDİ KARTINA TEK ÇEKİM)   INTRODUCTORY ve INTERMEDİATE KURSUNA KAYIT YAPTIRACAK OLAN DEĞERLİ KATILIMCILAR KAYIT BEDELİNİ YATIRDIKTAN SONRA LÜTFEN HANGİ ÖDEME ŞEKLİ İLE PROGRAMI TAMAMLAYACAĞINIZI BELİRTİNİZ.  BANKA HESAP BİLGİLERİ ÇADEM PSİKOLOJİ ADINA DENİZBANK BAKIRKÖY ÇARŞI ŞUBESİ, HESAP NO / ŞUBE: 2040-9675696-351 IBAN : TR61 0013 4000 0096 7569 6000 01 KATILIMCILARIN DİKKATİNE Ödemenizi yapmanız durumunda Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. e-mail adresine veya 0212 570 06 07 telefon numarasına ödeme bildirimi yapınız. Eğitim içeriğinde belirtilen kayıt tarihinden sonra eğitime katılım,  iptali ve eğitim ücreti iade talepleri kabul edilmeyecektir. ÇADEM PSİKOLOJİ ile ilgili bir nedenden eğitim iptali olduğunda iptal edilen tarih itibari ile 15 gün içerisinde katılımcıların ücretleri iade edecektir.  EĞİTİM PROGRAMI HAKKINDA AYRINTILI BİLGİ İÇİN Introductory ve Intermediate kursu (48 SAAT 6 OTURUM) Advenced kurs (96 saat, 12 OTURUM) Eğitim dili İngilizce olup, simültane çeviri yapılacaktır   Viktor Frankl’in Logoterapisinde Mesleki ve Meslek Dışı Danışmanlık Yolunda Kişisel Güçlenme Logoterapinin Dünya Görüşü Teria Shantall, PhD, Batya Yaniger, PsyD   İnsan teorisi ve bunun ardındaki felsefeyi içermeyen bir psikoterapi yoktur  Logoterapinin dünya görüşü ve yaklaşımın temelleri nedir? Logoterapi aşağıdaki ifadeleri öne süren bir dünya görüşüdür: Biz ruhani varlıklarız Sorunlar gelişimi çağırır. Hayat  Ruhani boyutumuz gözardı edilemez, bizi insan yapan budur. İnsan olmasaydınız yapamayacağınız, ancak yapabildiğiniz bir şey var mı? Freud’un ‘haz istemi’ ve Adler’in ‘güç istemi’nin aksine, Frankl’in motivasyon teorisi insanın ‘anlam istemi’dir. Hayatlarımızın amacı olmasını isteriz. ‘Homeostaz’ (denge arama durumu) yerine, Frankl hayatımız olması gerektiği gibi olmadığında hissettiğimiz gerilim ve huzursuzluğun bizi zorladığını ve değişmemiz için motive ettiğini ileri sürmüştür.  Zihin sağlığı belli bir düzeyde gerilim ister; bireyin zaten başardıkları ile hala başarmaya çalıştıkları arasındaki gerilim ya da bireyin mevcut durumu ile ne olmak istediği arasındaki boşluk. Frankl nihilizm, determinizm ve indirgemeciliğin varoluşçuluk felsefesine karşı çıkmıştır İnsandan istenen, kimi varoluşçu filozofların öğrettiği üzere, hayatım anlamsızlığına katlanmak değildir, daha ziyade koşulsuz anlamlılığı mantıklı bir şekilde anlama yetersizliğine katlanmaktır. Logos mantıktan daha derindir.   ÜÇ BOYUTLU ONTOLOJİ Soma, tin ve ruhtan meydana geliriz. Ruhumuz bağımsız olarak hareket eder ve tüm diğer güçlerimizi kullanır Nöetic boyut da ruhani boyut olarak adlandırılır ve bizi insan yapan yönümüz de budur.  İnsan ‘karar veren bir varlıktır’ ve bu yüzden tahmin edilemez niteliktedir. Biz insanlar olarak kendi hayatımız üstüne düşünebiliriz ve böylece durumlara ve kendimize karşı bir tepki oluşturabilir ve hayatımızı nasıl şekillendirmek istediğimize karar verebiliriz Terapide, her zaman sağlıklı çekirdeğe başvurabiliriz BİLİNÇ ve SORUMLULUK  Bilinç anlamlı olanı tanıyan parçamızdır. Anlam aşkındır ve bu nedenle, uydurulmaz, keşfedilir  ‘Bilinçsiz Tanrı’ bebekliğimizden bu yana sahip olduğumuz sezgisel uzamla, kendimiz dışında bir insanla bağ kurmakla ilgilidir. Bu, insan gelişiminin özüdür.   Üst benlik talepleri zorlayıcıdır; bilinç ise bunun aksine anlamlı olanın sezgisel olarak fark edilmesidir  Bireyin kişiliğine tam anlamıyla uygun olan bir işi yerine getirmesi, hayatı anlamlı kılar. "Yaşam kalitesi görevini ne kadar iyi anlarsa, hayatı ona o kadar anlamlı görünecek" (The Doctor and the Soul, s.58). KÜÇÜK GRUP TARTIŞMASI ALIŞTIRMASI:  Karar vermekte zorlandığınız bir durumu düşünün. Kendinize şu soruları yöneltin: Tercihlerim neler? Her tercihin bundan etkilenebilecek ben dahil her birey için tahmin edilebilir sonuçları nelerdir? Karar vermeyi benim için özellikle zor kılan nedir? Birbirine zıt düşen değerler varsa, ağır basan düşünce nedir ve neden ağır basmaktadır? Bana has görevim nedir?  ANLAMA GİDEN ÜÇ YOL:  NASIL ANLAMLI BİR HAYAT YAŞANIR? Küçük grup tartışması alıştırması:  Hayatınızdaki en anlamlı on deneyimi yazın. Bunları anlamlı kılan nedir? Yaratıcı yol anlamlı bir şey yaptığımızda çıkardığımız anlamdır  Deneyimsel yol sanat, doğa veya müzik ya da aşktan ilham almanın bize verdiği anlamdır Tutumsal yol acı, suçluluk ve ölüm gibi, bir durumu değiştirme gücümüzün olmadığı durumlarda tutumlarımız yoluyla bulduğumuz anlamdır Küçük grup tartışması alıştırması:  Anlamlı deneyimler listenize dönüp baktığınızda, kaç tanesi yaratıcıdır? Kaç tanesi deneyimseldir? Kaç tanesi tutumsaldır? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Mutluluğun peşinde koşulmaz, mutluluk anlam keşfetme sonucunda ortaya çıkar  LOGOTERAPİNİN ÜÇ DAYANAĞI  İrade Özgürlüğü Özgür olmak nesne değil özne olmaktır, kendi kararlarını almaktır, bizim yerimize karar verecek herhangi bir şey veya kişiye bağlı, zorlanmış veya muhtaç olmamaktır; tabii özgürlüğümüzden feragat etmiyorsak. Çevremizdeki koşullardan özgür değiliz; bu koşullara göstereceğimiz tepkileri seçmekte özgürüz. Sınırlarımız var, fakat bu sınırlar karşısında tutumumuzu belirlemekte özgürüz. Sorumluluk almakta, yani hayatın bizden istediklerine yanıt vermekte özgürüz. Anlam İstemi En güçlü ve en temel insan motivasyonu hayatlarımızı amaçlı ve anlamlı kılmaya çalışmaktır. Bir kişideki anlam istemini canlandırarak, onun içindeki en büyük güç kaynağını bulmasına yardım ediyoruz. Önem verdikleri bir şey çaba göstermeye değer bir şey olmalıdır. Hayatın Anlamı ‘Varoluşsal vakum, varoluşumuzun bir anlamı olduğundan şüphe etme deneyimidir. İnsanlar vakumu bağımlılıklar ve şiddetle doldurmaya çalışırlar, ancak sonunda asla tatmin olmazlar. Halbuki bilinçsiz olarak aradıkları şey, anlamdır. Her insane hayatı ve hayattaki her an özünde anlamlıdır. Biz sonu olan varlıklarız, bu nedenle her zaman anlamı göremeyebiliriz, ancak hayatın koşulsuz anlamı olduğunu söylediğimizde, koşulsuz anlam beklentimiz olduğunu da söylemiş oluruz Bu üç ilkenin her birinde size önemli gelenler nedir? Bu bakış açısı hayatınızda uygulamada nasıl bir fark yaratabilir/yaratır?  İnsan olmak hayattaki durumlara tepki vermek, sorulan sorulara yanıt vermek demek ANLAMA ÇAĞRI  Hayat bizi bekliyor Hayattan ne beklediğinizi sormayın; hayatın sizden ne beklediğini sorun Anın anlamı: Her an benzersiz bir durum, benzersiz bir birey ve gereken benzersiz bir yanıttan meydana gelir  İnsan açık bir sistemdir İnsan ruhunun kaynakları Öz-aşkınlık Karşı koyma gücü Öz-ayrılma  SOKRATİK DİYALOG ve DÜŞÜNCE ODAĞINI DEĞİŞTİRME Sokrates, insanları eleştirel düşünmeye ve yeni fikirlere yönlendiren diyaloglara sokan bir filozoftu. Sokratik diyalog kişinin bilincine dokunmayı, böylece yeni fikirleri su yüzüne çıkarma ve böylelikle kişinin yeni anlam fırsatları keşfetmesine yardımcı olmayı amaçlar Dikkatlice dinleyerek, ardından bilince ve öz-aşkınlık kapasitesine hitap ederek bakış açısında kayma ve değişmeye hazır olma hali yaratmak için Sokratik sorular hazırlıyoruz Düşünce odağını değiştirme, kişinin kendi benliği dışında bir şey veya biri için yaşayarak hayatın anlamlı olmasını isteme hali olan öz-aşkınlık kapasitesine dayanır. Bir kişi kendi performansına fazlasıyla odaklandığında (aşırı düşünme) ve başarmak için çok zorladığında (aşırı niyet), başarısız olur.   Düşünce odağını değiştirme, kendi kendini yiyip bitirmeye nokta koyar ve odağı anlamlı hedeflere kaydırır PARADOKSİK NİYET ve TUTUM DEĞİŞTİRME Paradoksik Niyet kendi kendine uzaklaşma kapasitesine dayanır Belirtiler Hayattaki en büyük engel korku, en büyük zorluksa bu korkuyu yenmektir. Paradoksik niyet Logoterapinin en güçlü aracıdır, çünkü bizi kendi zorluklarımızla karşı kaşıya getirir ve onlara gülüp geçecek seviyeye gelene kadar bizi zorlar. Kendimizi korkularımızdan uzaklaştırmak ve onları insane ruhunun karşı koyma gücü sayesinde gülünç derecede küçük hale getirmek için en güçlü silahımız mizahtır. Olmamız gereken neyse o olacağız! Cesurca dürüst, namuslu ve şefkatli bir insan olarak kalmak (haline gelmek değil), her bireyin ödevidir, yerine getirip zafer kazanabileceği ya da feci şekilde başarısız olacağı bir ödev. Kendini sevmek (hayatına iyi bir anlam kazandırmak) ve başkalarını sevmek (onları korumak ve hayatlarının tadını çıkarmalarına yardım etmek) son ölçüttür.  “İnsanın kurtuluşu sevgide ve sevgiyle olacaktır”, Frankl’in hayatının temel anlamını çalmakla tehdit eden her şeyin karşısında kendini özgürleştiren bir kavrayışın ifadesidir.  VAKA ÇALIŞMALARI   Eğitim ve Duyurular İçin Mail Grubumuza Kayıt Devamı...
IMAGE
ULUSLARASI LOGOTERAPİ EĞİTİMİ ADVANCED PROGRAMI (ULUSLARARASI PSİKOTERAPİST EĞİTİMİ)
Pazartesi, 02 Şubat 2015
EĞİTİM PAKETİNİN ADI: Viktor Frankl Enstitüsü, yoğunlaştırılmış Logoterapi Sertifikasyon eğitim programı. Bu program Amerika Birleşik Devletlerinde 2 yılda, 4 yarıyıl şeklinde verilirken, alınan onay doğrultusunda Türkiye’de 3 ay intermediate +6 ay  advanced kurs şeklinde, toplam 9 ayda tamamlanacaktır.   EĞİTİMCİLER:   Dr. Teria Shantall ( A.B.D. Viktor Frankl Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi ) Dr. Batya Yaniger,PSYD (Logoterapist, ) SERTİFİKA: Eğitim sonunda gerekli çalışmaları bitiren katılımcılara-Viktor Frankl Enstitüsü (Merkez Teksas Amerika Birleşik Devletleri, ikinci onay: Viktor Frankl enstitüsü Avusturya, Viyana) onaylı “Associate in Logotherapy” sertifika verilecektir. KATILIMCILAR:   ADVANCED KURSUNA SADECE BAŞLANGIÇ MODÜLÜNÜ TAMAMLAYANLAR KATILABİLİRLER.  EĞİTİM İÇERİĞİ Sokratik diyaloğu, Paradoksal Niyeti, Düşünceden uzaklaşma ve Ecce Home tekniklerinin nerede ve nasıl kullanılacağının öğrenilmesi Logoterapi Tekniklerin farklı alan uygulamaları ( Hastane uygulamaları, Çocuk Terapisi, Özel Eğitim, Aile ve Çift Terapileri, Bireysel Psikolojik Danışma) Nasıl Süpervise edileceğinin öğrenilmesi Diploma seviyesi için Proje uygulama bilgilerinin verilmesi  EĞİTİM TARİHLERİ:  21-22 Mart 2015 (CUMARTESİ – PAZAR) 25-26 Nisan 2015 (CUMARTESİ – PAZAR) 16-17 Mayıs 2015 (CUMARTESİ – PAZAR) 15-16 Ağustos 2015 (CUMARTESİ – PAZAR) 5-6 Eylül 2015 (CUMARTESİ – PAZAR) 10-11 Ekim 2015 (CUMARTESİ – PAZAR) EĞİTİM YERİ:  Titanic Port Hotel, Bakırköy-ISTANBUL (KATILIMCI SAYISINA GÖRE ÇADEM PSİKOLOJİ ARAŞTIRMA MERKEZİ’NDE DE YAPILABİLİR.) ÜCRET: ADVENCED KURSU TOPLAM ÜCRETİ KDV DAHİL 7.000 TL dir   ADVANCE KURSUNA KATILMAK İSTEYEN KATILIMCILARIN 23 ŞUBAT 2015 (PAZARTESİ) TARİHİNE KADAR 1000 TL ÖDENMESİ GEREKMEKTEDİR.  1. ÖDEME SEÇENEĞİ: KALAN ÖDEMEYİ 21-22 MART TARİHİNDE GERÇEKLEŞECEK ADVANCED KURSUNUN İLK OTURUMUNDA NAKİT OLARAK ÖDEYEREK  %5 İNDİRİMDEN FAYDALANABİLİRSİNİZ.   2. ÖDEME SEÇENEĞİ: KALAN ÖDEMEYİ KREDİ KARTINA TEK ÇEKİM YA DA BONUS ÖZELLİĞİ OLAN KREDİ KARTLARINA 6-9 TAKSİT OLARAK ÖDEYEBİLİRSİNİZ  3. ÖDEME SEÇENEĞİ: KALAN ÖDEMEYİ  21 MART 2015 CUMARTESİ GÜNÜ (1500 TL NAKİT YA DA KREDİ KARTINA TEK ÇEKİM) 25 NİSAN 2015 CUMARTESİ GÜNÜ (1500 TL NAKİT YA DA KREDİ KARTINA TEK ÇEKİM) 16 MAYIS 2015 CUMARTESİ GÜNÜ (1500 TL NAKİT YA DA KREDİ KARTINA TEK ÇEKİM) 15 AĞUSTOS 2015 CUMARTESİ GÜNÜ (1500 TL NAKİT YA DA KREDİ KARTINA TEK ÇEKİM)  ADVANCED KURSUNA KAYIT YAPTIRACAK OLAN DEĞERLİ KATILIMCILAR KAYIT BEDELİNİ YATIRDIKTAN SONRA LÜTFEN HANGİ ÖDEME ŞEKLİ İLE PROGRAMI TAMAMLAYACAĞINIZI BELİRTİNİZ.  BAŞVURU: ÇADEM PSİKOLOJİ (Capacity AVM C kapısı karşısı-Bakırköy)  TEL: 0212 570 06 07 – 0531 994 83 07   Eğitim ve Duyurular İçin Mail Grubumuza Kayıt   Logoterapi Eğitiminden Kareler Devamı...

 
 
 

çadem psikoloji

Gelişim ve Zeka Testleri Kişilik ve Tarama Testleri
Projektif Testler Envanter ve Ölçekler
Çocuk ve Ergen Terapisi Bireysel Terapi Çift Terapisi
Cinsel Terapi Dil ve Konuşma Terapisi Oyun Terapisi
Kum Terapisi Emdr Terapisi Özel Eğitim Terapisi
Boşanma Danışmanlığı Öğrenci Koçluğu ve Mentörlük Beslenme ve Diyet Danışmanlığı
   

Çadem Twitter

Çadem Facebook

Здесь новыешаблоны dle
креативные Joomla шаблоны.

FOTOĞRAFLARLA ÇADEM

çadem psikoloji - psikolog - pedagog - bakırköy çadem psikoloji - psikolog - pedagog - bakırköy çadem psikoloji - psikolog - pedagog - bakırköy
çadem psikoloji - psikolog - pedagog - bakırköy çadem psikoloji - psikolog - pedagog - bakırköy çadem psikoloji - psikolog - pedagog - bakırköy
çadem psikoloji - psikolog - pedagog - bakırköy çadem psikoloji - psikolog - pedagog - bakırköy çadem psikoloji - psikolog - pedagog - bakırköy

Çadem FacebookÇadem TwitterÇadem GoogleÇadem instagramÇadem Linkedin

Eğitimlerimizden Fotoğraflar

çadem psikoloji - psikolog - pedagog - bakırköy çadem psikoloji - psikolog - pedagog - bakırköy çadem psikoloji - psikolog - pedagog - bakırköy
çadem psikoloji - psikolog - pedagog - bakırköy çadem psikoloji - psikolog - pedagog - bakırköy çadem psikoloji - psikolog - pedagog - bakırköy
çadem psikoloji - psikolog - pedagog - bakırköy çadem psikoloji - psikolog - pedagog - bakırköy çadem psikoloji - psikolog - pedagog - bakırköy

FACEBOOK'TA ÇADEM PSİKOLOJİ

Bize Ulaşın