Моррeлл
книжный магазин Publish

psikoloji

IMAGE
ETEÇOM VE GOBDÖ-2-TV UYGULAYICI SERTİFİKA PROGRAMI
Çarşamba, 08 Nisan 2015
1. EĞİTİM ETEÇOM (ETKİLEŞİM TEMELLİ ERKEN ÇOCUKLUKTA MÜDAHALE PROGRAMI) UYGULAMACI SERTİFİKASI KURSU EĞİTİMİN AMACI:ETEÇOM, Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı uygulama konusunda yeterlilik, yetkinlik kazanmak. EĞİTİMİN TANITIMI: ETEÇOM’un açılımı nedir?:ETEÇOM, Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programının kısaltılmış adıdır. Orijinal adı Responsive Teaching Program (RT)’dır.ETEÇOM nasıl bir programdır?: ETEÇOM, ilişki-temelli yaklaşıma (Relationship-Based Approach) dayalı bir programdır. Floortime, DIR, Denver Modeli ve ETEÇOM (Responsive Teaching; http://www.responsiveteaching.org/) gibi ilişki temelli uygulamalar birincil bakıcının (ebeveyn ya da uzman/eğitimci) çocuğu ile etkileşiminin niteliğini geliştirmeye ve dolayısı ile çocuğun gelişimini (bilişsel, sosyal-duygusal ve iletişim) desteklemeyi hedefler.ETEÇOM’u kimler nerede geliştirmiştir?Çocuk gelişimine ve ebeveyn-çocuk gelişimi, ebeveynin yanıtvericiliği üzerine yıllardır yapılan çalışmalar temelinde ETEÇOM, ABD’’de Prof. Gerald Mahoney ve Prof. James MacDonald tarafından 2006 yılında program haline getirilmiştir. Programın Türkiye’deki telif hakları MAYA AKADEMİ ve eğitim verme yetkisi Doç. Dr. İbrahim H. Diken’e verilmiştir.ETEÇOM’un bilimsel dayanağı var mıdır?ETEÇOM’un etkiliği farklı yetersizliği olan ya da gelişimi risk altında olan 0-6 yaş arasındaki çocuklar ve ebeveynleri ile ABD; Kore ve Türkiye’de sınanmış ve sınanmaya devam etmektedir. Bu çalışmalar temelinde günümüze kadar yapılan ETEÇOM çalışmaları Down Sendromu, Otistik bozukluk (Otizm), Serebral Palsi, Zihinsel Yetersizlik, Gecikmiş Dil ve Konuşma, Nedeni belli olmayan Gelişimsel Gerilik, Pramatüre/Düşük Doğum Ağırlığı gibi farkı durumları olan çocuklar ve ebeveynleri üzerinde etkili olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca, ABD’de Ulusal Otizm Merkezi (National Autism Center)’nin 2009 yılında yayımlanan raporuna göre ilişki temelli uygulamalar (ETEÇOM-RT gibi) umut vadeden uygulamalar arasında yer almaktadır.ETEÇOM nasıl uygulanır?ETEÇOM, oldukça sistematik, takibi ve uygulaması kolay bir programdır. Programın uygulamacı sertifikasını alan uzman/eğitimci ister kendisi çocuk ile uygulayabilir ister ise çocuğun birincil bakıcısı ile uygulayabilir. Programın ister ister kurumda uygulama seçeneği olmasından dolayı ETEÇOM, ev ya da kurum merkezli bir erken müdahale programıdır.ETEÇOM programı neleri kapsar?ETEÇOM’un hedefi uzman/eğitimci ya da ebeveynin etkileşimsel davranışlarını geliştirerek, çocuğun bilişse, iletişim ve sosyal duygusal gelişim alanlarında 16 temel davranışı kazanmasını ya da geliştirmesini hedefler. ETEÇOM’da 16 temel davranışı kazandırmaya yönelik 66 öğretimsel strateji ebeveyne/uzmana/eğitimciye öğretilir. 66 strateji ile de ilişkili tartışma noktaları bu temel davranış ve stratejilerin mantığını açıklar. ETEÇOM haftada 1-2, 1-1.30 saatlik oturumlar şeklinde düzenlenir. Her oturumda 1-2 strateji çalışılır. Yaklaşık 6 ay içerisinde programdaki stratejiler tamamlanır ve çocuğun gelişimden anlamlı gelişmeler gözlenebilir. Aşağıdakiler ETEÇOM kapsamında yer alır ve sertifika alma sürecinde nasıl kullanılacakları uygulamacılara öğretilir:ETEÇOM ÖĞRETİMSEL STRATEJİLERİ: Çocuğun 16 temel davranışı kazanmasına ya da geliştirmesini destekleyici uzmanın/ebeveynin ya da eğitimcinin çocukla kullanacağı 66 öğretimsel strateji ve pratik öneriler…ETEÇOM TARTIŞMA NOKTALARI: 16 temel davranış, 66 strateji ile ilişkili ve bunların neden önemli olduğunu ebeveyne/uzmana/eğitimciye açıklayan 130 tartışma noktası ve açıklamaları…ETEÇOM EYLEM PLANI: Oturumlarda öğretilen stratejilerin farklı ortam ve durumlarda nasıl kullanılabileceğine dair her oturum sonunda ebeveyn ile geliştirilen eylem planı….ETEÇOM TEMEL DAVRANIŞ SEÇİCİ: Hangi temel davranışın seçilmesine yardım edici ETEÇOM TEMEL DAVRANIŞ SEÇİCİ FORMU…ETEÇOM TEMEL DAVRANIŞ PROFİLİ: Çocuğun ilgili temel davranışta ilerlemesini değerlendirmeye yönelik geliştirilmiş ölçek…ETEÇOM OTURUM KILAVUZU: ETEÇOM oturumlarını düzenlemede dikkat edilecek noktaları ortaya koyan rehber…ETEÇOM OTURUM PLANI: ETEÇOM oturumunun amaçlarını ve işleyişini düzenleyene uygulamacının oturumu yönetmesine yardım eden rehber plan…ETEÇOM PLANLAMA VE İZLEME FORMU: ETEÇOM stratejilerinin, tartışma noktalarının ve temel davranış profile puanlarının kaydedildiği ETEÇOM’un ve çocuğun ilerlemesinin izlendiği planlama ve izleme formu…ETEÇOM PROGRAMININ UYGULANMASI: ETEÇOM programının nasıl uygulanacağını aşama aşama açıklayan bilgilendirici rehber …ETEÇOM Uygulamacı Sertifikası nasıl alınır?ETEÇOM Uygulamacı Sertifikası, 0-6 yaş yetersizliği olan ya da gelişim geriliği riski altındaki çocuklve ebeveynleri ile çalışan/çalışacak olan ve sertifika eğitimini alan eğitimciler/uzmanlara (örn., özel eğitim öğretmeni/uzmanı, psikolog, psikolojik danışman ve rehber öğretmen, sosyal hizmet uzmanı (sosyal çalışmacı), çocuk gelişimi mezunu, okulöncesi öğretmeni, sınıf öğretmeni, fizyoterapist) ETEÇOM Uygulamacı Sertifikası verilir.ETEÇOM Uygulamacı Sertifikası kurs süresi ne kadardır?ETEÇOM kursu toplam 8 saat sürmekte, kurs sonunda kursa katılan adaylar ETEÇOM’u uygulamaya ilişkin tüm içeriği uygulamalı bir şekilde video desteğiyle öğrenmekte ve ETEÇOM’u uygulamaya yetkin hale gelmektedir. 2.EĞİTİM GiLLiAM OTİSTİK BOZUKLUK DERECELENDİRME ÖLÇEĞİ-2-TÜRKÇE VERSİYONU (GOBDÖ-2-TV) KURSU EĞİTİMİN AMACI:Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2-Türkçe Versiyonu (GOBDÖ-2-TV) uygulama değerlendirme ve raporlama konusunda yeterlilik, yetkinlik kazanmak. EĞİTİMİN TANITIMI:Bu kursun sonunda katılımcı;
a. Otistik bozukluk (otizm) hakkında güncel bilgiler edinecek,b. Otistik bozukluğun değerlendirilmesi konusunda bilgi dağarcığını geliştirecek,c. GOBDÖ-2-TV’nin genel ve teknik özelliklerini kavrayacak,d. GOBDÖ-2-TV’nin kullanımını öğrenecek ve puanlanmasını yapabilecektir. Kursun sonunda katılımcılara “GOBDÖ-2-TV BİREYSEL KULLANIM BELGESİ”, “GOBDÖ-2-TV KULLANIM KILAVUZU” ve “100 adet GOBDÖ-2-TV PUANLAMA FORMU”nun yer aldığı GOBDÖ-2-TV KİT’i verilecektir. Kurs GOBDÖ-2-TV ile ilgili teorik ve uygulamalı şeklinde iki aşamalı gerçekleştirilecektir. Teorik bölümde Otistik Bozukluk ve GOBDÖ-2-TV hakkında detaylı bilgiler yer alacak, uygulamalı bölümde ise GOBDÖ-2-TV’nin uygulanması ve puanlanması çalışmaları yer alacaktır. Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2 (GOBDÖ-2; Gilliam Autism Rating Scale-2) otistik bozukluğu karakterize eden davranışlar sergileyen 3-23 yaşlar arasındaki bireylerin farklı amaçlar için değerlendirilmesini sağlayan bir derecelendirme ölçeğidir. GOBDÖ-2-TV; (a) Otistik bozukluk gösteren bireyleri tarama, (b) Otistik bozukluk gösteren bireyleri tanılama, (c) Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) için amaçları belirleme, (d) Davranışsal ilerlemeyi belirleme/değerlendirme, (e) Ağır düzeydeki davranış problemlerini değerlendirme ve (f) Bilimsel araştırmalar için veri toplama amaçları için kullanılabilir. GOBDÖ-2-TV; Stereotip Davranışlar, İletişim ve Sosyal Etkileşim ile ilgili olmak üzere spesifik, gözlemlenebilir ve ölçülebilir davranışları içeren maddelerin yer aldığı üç alt ölçekten oluşmaktadır. Her alt ölçekte 14 olmak üzere GOBDÖ-2-TV’de toplam 42 madde yer almaktadır. Maddeler görüşe dayalı dörtlü bir derecelendirme ile puanlanmaktadır. GOBDÖ-2-TV’de ayrıca 3 yaşından önce gelişimsel gecikmeyi sınayan Ebeveyn Görüşmesi formu ve birey hakkında daha detaylı bilgi almayı amaçlayan açık uçlu sorular yer almaktadır. GOBDÖ-2-TV’nin değerlendirmesi sonucu birey zeka testlerinde olduğu gibi Otistik Bozukluk İndeksi (Puanı) adı verilen standart bir puan elde etmektedir. GOBDÖ-2-TV’de yer alan maddeler DSM-IV-TR (2000) ve Amerika Otizm Topluluğu’nun (2003) tanımları temelinde geliştirilmiştir. GOBDÖ-2-TV’nin Türkiye standardizasyon çalışması 3 aşamalı bir süreci içermiştir. Birinci aşamada ölçeğin dil ve kavram eşitliği 6 bağımsız uzmanın görüşü temelinde sağlanmıştır. İkinci aşamada GOBDÖ-2-TV’nin pilot çalışması Türkiye’nin farklı illerinde (Eskişehir, Denizli, Sakarya, İzmir, İstanbul, Bursa, Antalya, Adana ve Diyarbakır) bulunan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerine devam eden toplam 436 otistik bozukluk tanısı almış birey üzerinde yapılmıştır. GOBDÖ-2-TV’nin standardizasyonu için ana çalışma, yaşları 3-23 arasında değişen otistik bozukluk tanısı almış, Türkiye’nin farklı illerinde (21 il) yaşayan 1191 çocuk ve ergen üzerinden yapılmıştır. GOBDÖ-2-TV standardizasyon çalışması sonucu elde edilen geçerlik ve güvenirlik bulguları GOBDÖ-2-TV’nin uygun psikometrik özellikler yansıttığı ve belirtilen amaçlar doğrultusunda Türkiye’de kullanılabileceğini göstermiştir. ETEÇOM ve GOBDÖ-2-TV EĞİTİMİNE KİMLER KATILABİLİR? Özel Eğitim Bölümü Mezunları, Zihinsel/İşitme/Görme Engelliler Sınıf Öğretmenİ, Psikolog, Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen, Çocuk Geişimi Öğretmeni/Uzmanı, Okul Öncesi Öğretmeni, Sosyal Hizmet Uzmanı, Fizyoterapist, Dil ve Konuşma Terapistleri ve alanda çalışan diğer uzmanlar ve eğitimciler... Eğitim Sonunda Verilecek Belge:ETEÇOM için "Uygulamacı Kullanım Sertifikası"GOBDÖ-2-TV için "Bireysel Kullanım Sertifikası" Eğitimi verecek uzman:Prof. Dr. İbrahim H. Dikenhttp://www.ibrahimhalildiken.com/ EĞİTİM YERİ ÇADEM PSİKOLOJİ ARAŞTIRMA BAKIRKÖY/İSTANBULwww.cadempsikoloji.com EĞİTİM TARİHİETEÇOM :24 MAYIS  2015 PAZAR 09.00 - 17.00GOBDÖ-2-TV :24 MAYIS 2015  PAZAR 17.30 - 20.30 KONTENJANLAR SINIRLIDIR. EĞİTİM ÜCRETİETEÇOM : 590 TL (KDV DAHİL)GOBDÖ-2-TV : 355 TL (KDV DAHİL)Eğitim materyalleri,çay-kahve ve ikramlar ücrete dahildir. ÖN KAYIT İÇİNKATILACAĞINIZ EĞİTİME AİT ÜCRETİN %50 SİNİ   4 MAYIS 2015 TARİHİNE KADAR BELİRTİLEN HESAP  NUMARASINA YATIRILMASI GEREKMEKTEDİR. ÇADEM PSİKOLOJİ ADINA DENİZBANKBAKIRKÖY ÇARŞI ŞUBESİHESAP NO / ŞUBE : 2040-9675696-351IBAN : TR61 0013 4000 0096 7569 6000 01 ÖNEMLİ UYARI !!! • Bankaya ödeme yaparken katılımcı isminin belirtilmesi gerekmektedir.• ATM’den ödeme durumunuzda ödeme yaptığınız anda 0212 570 06 07, 0531 994 83 07 numaralı telefonlarımızdan lütfen bilgi veriniz. (Ad Soyad ve TC Kimlik gibi bilgileriniz ATM ödemelerinizde gözükmemektedir.)• Ödemenizi tamamladıktan sonra Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. e-mail adresine veya ilgili telefon numaralarına ödeme bildirimi yapınız.• Ücret yatırılmadan yapılan kayıtlar ön kayıt hükmündedir. Eğitime başlamadan önce ön kayıt bedeli ya da ücretin tamamının yatırılması gerekmektedir.• Eğitim başlama tarihine 10 gün kaldıktan sonra eğitime katılım iptali ve eğitim ücreti iade talepleri kabul edilmemektedir.• Herhangi bir sebepten ötürü, eğitime katılamayan kursiyer önceden bilgi vermek kaydıyla bu hakkını başka bir tarihte düzenlenecek olan eğitime katılmak sureti ile saklı tutar.• ÇADEM PSİKOLOJİ hiçbir neden belirtmeksizin eğitimi iptal etme hakkını kendinde saklı tutar. Eğitim iptalinde ödemelerini yapmış olan katılımcıların ücretleri iade edilir.• ÇADEM Psikoloji, eğitimlerin iptal edilmesi durumunda katılımcıların uğrayacağı ulaşım, konaklama ve diğer hiçbir zarardan sorumlu değildir. SAYGILARIMIZLAÇADEM PSİKOLOJİ Zeytinlik Mah. Fişekhane Sok. No:50/15 Bakırköy/İSTANBUL (Capacity AVM C Kapısı Karşısı)0 212 570 06 07 – 0531 994 83 [email protected]@Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.   Eğitim ve Duyurular İçin Mail Grubumuza Kayıt Devamı...
IMAGE
PSİKOLOJİK TESTLER EĞİTİM PAKETİ
Pazartesi, 16 Mart 2015
  STANFORD BiNET ZEKA TESTi UYGULAYICI SERTİFİKA PROGRAMI ve ÇOCUK DEĞERLENDİRME TESTLERİ EĞİTİM PAKETİ 1.GÜN EĞİTİM PAKETİNİN ADI: STANFORD BiNET ZEKA TESTi UYGULAYICI SERTİFİKA PROGRAMI ve ÇOCUK DEĞERLENDİRME TESTLERİ EĞİTİM PAKETİ EĞİTİMİN AMACI: Zeka testleri paketi kapsamında Stanford Binet Zeka Testini uygulama değerlendirme ve raporlama konusunda yeterlilik, yetkinlik kazanmak. EĞİTİMİN TANITIMI : İlk “zeka testi” Fransız okul sistemi için Sorbonne psikoloji laboratuarı yöneticisi Alfred Binet ve çalışma arkadaşı Theodore Simon tarafından hazırlanmıştır. Binet ve Simon bir dizi soru geliştirmiş ve bunları Paris’teki okul çocuklarına uygulayarak hangilerinde zihinsel gerilik ya da öğrenme güçlüğü bulunduğunu saptamaya çalışmışlardır. İlk Binet-Simon ölçeği 1905’te yayınlanmıştır. Bu testte artan zorluk derecesine göre düzenlenmiş 30 soru bulunmaktadır. Uygulayıcı, teste ilk sorudan başlamakta ve çocuğun sorulara yanıt veremediği maddeye kadar testi sürdürmektedir. 1908 yılına gelindiğinde her yaş grubundaki ortalama çocuğun performansını yordamaya yetecek kadar veri toplanmıştı. Bu sonuçlardan yola çıkarak Binet, zeka yaşı kavramını geliştirdi. Buna göre 4 yaşındaki çocukların ortalaması düzeyinde sonuç elde eden bir çocuğun zeka yaşı 4; 12 yaş grubunun ortalaması düzeyinde sonuç elde eden bir çocuğun zeka yaşı ise 12’dir. Sonraki 10 yıl içinde birçok Binet uyarlaması gerçekleştirilmiştir. Bunlar arasında en bilineni Stanford Üniversitesi’nde L. M. Terman tarafından geliştirilip 1926’da yayınlanan testtir. Terman ünlü zeka bölümü (ZB) terimini ortaya koymuştur. ZB zekaya sayısal bir değer vermek üzere kullanılmaktadır ve ortalama bir insanın zekası 100 kabul edilmektedir. Stanford-Binet zeka ölçeği 1916’dan bu yana çeşitli nedenlerle dört kez gözden geçirilmiştir. Öncellikle, herhangi bir test sözcüklerin anlamları ve kullanımları değiştikçe güncelleştirilmelidir. İkinci olarak, Terman ve arkadaşları, bazı sorunların ülkenin bir bölümünden gelen insanlar için diğer bölümlerinden gelenlere göre daha kolay olduğunu, bazı sorunların kız çocukları için erkek çocuklara göre daha kolay ya da daha zor olduğunu, bazı sorunlarınsa yaş gruplarını ayıramadığını, çünkü hemen herkes tarafından yanıtlandığını gözlemlemişlerdir. Bu tür sorular değiştirilmiştir. 1972’de puanlama normlarının standartları yeniden belirlenmiş ve ilk kez beyaz olmayanlar için normlar eklenmiştir. Ancak test maddeleri değiştirilmemiştir. Stanford-Binet testinin son sürümü 1985 yılında yayınlanmıştır. Etnik gruplar ya da cinsiyetlere ilişkin yanlılık taşıdığı düşünülen maddeler yansız maddelerle değiştirilmiştir. Zihinsel açıdan geri ya da üstün olanlarla özel öğrenme güçlüğü bulunanları ayırt etmeye yarayan maddeler eklenmiştir. Stanford-Binet testinin 15 farklı alt testi zekanın göstergeleri kabul edilen dört tür zihinsel yeteneği ölçecek şekilde düzenlenmiştir: Sözel yargılama, soyut/görsel yargılama, niceliksel yargılama ve kısa süreli bellek. Stanford-Binet testi bir sınıf dolusu öğreniciye kolayca uygulanabilen bir test değildir. Her test uzman kişiler tarafından bireysel olarak uygulanır. Bu test bir görüşmeye benzer. Küçük çocuklara uygulandığından yaklaşık 30 dakika, daha büyüklere uygulandığında bir veya bir buçuk saat sürer. Standart uygulamaya, deneğin beklenen zihinsel yaşının daha altındaki sorularla başlanır. Eğer denek bu sorularda başarısız olursa başarılı oluncaya kadar bir önceki düzeyler denenir.Başarılı olunan düzey deneğin temel yaşı olarak kabul edilir. Temel yaş belirlendikten sonra uygulayıcı daha yüksek düzeylere geçmeye başlar ve bu işlem denek testin kalan kısmında tümüyle başarısız oluncaya kadar sürer. Başarısız olunan düzeyde test sona erer. Testin puanlanmasından sonra uygulayıcı, temel yaşın üzerindeki geçilen her testten alınan puanı o yaşa ekleyerek zeka yaşını bulur. Tablodaki yaşların 26’ya dek gittiğine dikkat ediniz. Stanford-Binet testi çeşitli yaşlardan kişilere uygulanabilmekle beraber çocuklar, ergenler ve genç yetişkinler için daha uygundur. STANFORD-BİNET ZEKA TESTİ EĞİTİM PROGRAMI             Testin kullanım amaçları ve alanları Test öncesi standart yapılması gereken değerlendirmeler Yönergenin öğretilmesi Testin uygulanması Test sonuçlarının analizi ve değerlendirme kriterlerinin öğrenilmesi Test sonuçlarının yorumlanmasında dikkat edilecek belirgin kriterlerin verilmesi ve yorumlama becerisinin kazandırılması Raporlamada dikkat edilecek kriterlerin verilmesi, rapor örneklerinin sunulması ve raporlama becerisinin kazandırılması 2.GÜN ÇOCUK DEĞERLENDİRME TESTLERİ EĞİTİM PAKETİ İÇERİĞİ FROSTİG GELİŞİMSEL GÖRSEL ALGI TESTİ: 4-8 yaş arasında olan çocuklara bireysel veya grup şeklinde uygulanır. Çocukların görsel algı kavramı, görsel uyaranları tanıma, ayırt etme ve daha önceki deneyimlerle ilişkili olarak yorumlama yeteneğidir değerlendirmeye yardımcı olan bir algı testidir. Test çocuklardaki görsel algı problemlerini ve derecesini saptamak, uygun akademik programa karar vermek amacıyla kullanılabilir. GOOD ENOUGH HARRİS İNSAN ÇİZ TESTİ: 4-14 yaş arasındaki çocuklara uygulanan, bireylerin zihin gelişimini ölçmeyi amaçlayan bir çizim testidir. Zihinsel geriliğin belirlenmesinde önemli bilgi verir. Çocukların resimsel betimlemelerinin kendileri ve başkalarına ilişkin algılarını ortaya koyduğu düşüncesine dayanan, çizilen insan resmi ile zekânın tespit edilebildiği özel bir testtir. METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUK TESTİ: 5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arsındaki çocuklara uygulanabilen, çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi; Kelime Anlama, Cümleler, Genel Bilgi, Eşleştirme, Sayılar, Kopya Etme olmak üzere 6 alt-test ve toplam 100 maddeden oluşur. LOUSİA DUSS PSİKANALATİK ÖYKÜLER TESTİ: Kişilik komplekslerini ölçer. Sözel testtir.. Bireysel olarak uygulanır. 4-14 yaş arası çocuklara uygulanır. Zaman sınırlaması yoktur. Test, yarım bırakılmış ve çocuk tarafından tamamlanması istenen 10  hikayeden oluşur. Üzerinde bir hikaye yazılı olan 10 kart. Louisa Düss psikanalitik hikayeler testi 1940 lı yıllarda oluşturulmuştur ve bir seri kısa hikayelerden oluşturulmuştur.(10 tane) ve kişi bunları tamamlayacaktır.Her öykünün bir içeriği vardır.Psikanalitik teoriye uygun olarak,her gelişim dönemine uyan olası problemi ortaya koymaktadır. Louisa Düss testi,çocukların sorunlarını çözümlemek ve anlayabilmek için hazırlanmış tekniklerin gelişmişlerinden biridir.Bu testte yaralanılan hikayeler,çocukların anlayabilecekleri ve ilgi duyabilecekleri biçimde yapılandırılmıştır. EĞİTİMCİ: DR.YUNUS EMRE AYNA http://www.cadempsikoloji.com/yunus-emre-ayna KİMLER KATILABİLİR :Psikolog, Psikolojik Danışman, Rehber Öğretmen, Çocuk Gelişim Uzmanları, Özel Eğitim Uzmanları ile üniversitelerin bu bölümlerinde öğrenimlerine devam eden Lisans son sınıf öğrencileri eğitime katılabilirler. EĞİTİM TARİHİ:18 NİSAN 2015 - CUMARTESİ 10.00 – 18.00 19 NİSAN 2015 - PAZAR 10.00 – 18.00 KONTEJAN:15 KİŞİ İLE SINIRLIDIR. VERİLECEK BELGE:UYGULAYICI SERTİFİKASI (ÇADEM PSİKOLOJİ ONAYLI EĞİTİM YERİ:ÇADEM PSİKOLOJİ ARAŞTIRMA MERKEZİ – BAKIRKÖY  http://www.cadempsikoloji.com/bize-ulasin.html EĞİTİM MATERYALİ: ÇOCUK DEĞERLENDİRME TESTLERİ EĞİTİM MATERYALİ ÜCRETSİZ OLUP STANFORD BİNET TEST MALZEMESİ 250 TL DİR.  EĞİTİM PAKETİNİN ÜCRETİ: 750 TL (KDV DAHİL)  TESTLERİ AYRI AYRI ALMAK İSTEYEN KATILIMCILAR İÇİN ÜCRETLENDİRME  STANFORD BİNET ZEKA TESTİ: 500 TL (KDV DAHİL) FROSTİG GELİŞİMSEL GÖRSEL ALGI TESTİ: 120 TL(KDV DAHİL) GOOD ENOUGH HARRİS İNSAN ÇİZ TESTİ: 120 TL(KDV DAHİL) METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUK TESTİ: 120 TL(KDV DAHİL) LOUSİA DUSS PSİKANALATİK ÖYKÜLER TESTİ: 120 TL(KDV DAHİL) HATIRLATMA EĞİTİME KATILMAK İSTEYEN KATILIMCILARIN SEÇTİKLERİ EĞİTİM PAKETİNİN %50’ sini 03.NİSAN 2015 CUMA GÜNÜNE KADAR ÖN KAYIT BEDELİ OLARAK YATIRMASI GEREKMEKTEDİR. ÖN KAYIT BEDELİ YATIRILDIKTAN SONRA KALAN MİKTARI EĞİTİM GÜNÜ KREDİ KARTINA TEL ÇEKİM YA DA NAKİT OLARAK ÖDEYEBİLİRSİNİZ. STANFORD BİNET TEST MALZEMESİNİ SATIN ALMAK İSTEYEN KATILIMCILARIN EĞİTİM TARİHİNDEN 1 HAFTA ÖNCE BU TALEPLERİNİ BİLDİRMELERİ VE TEST ÇANTASI ÜCRETİ OLAN 250 TL ‘Yİ ÖDEMESİ GEREKMEKTEDİR. BANKA HESAP BİLGİLERİ: ÇADEM PSİKOLOJİ ADINA DENİZBANK BAKIRKÖY ÇARŞI ŞUBESİ HESAP NO / ŞUBE : 2040-9675696-351 IBAN : TR61 0013 4000 0096 7569 6000 01 ÖNEMLİ UYARI !!! • Bankaya ödeme yaparken katılımcı isminin belirtilmesi gerekmektedir. • ATM’den ödeme durumunuzda ödeme yaptığınız anda 0212 570 06 07- 0531 994 83 07 numaralı Telefonlarımızdan lütfen bilgi veriniz. (Ad Soyad ve TC Kimlik gibi bilgileriniz ATM ödemelerinizde Gözükmemektedir.) • Ödemenizi tamamladıktan sonra Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. e-mail adresine veya ilgili telefon numaralarına ödeme bildirimi yapınız. • Ücret yatırılmadan yapılan kayıtlar ön kayıt hükmündedir. Eğitime başlamadan önce ön kayıt bedeli ya da ücretin tamamının yatırılması gerekmektedir. • Eğitim başlama tarihine 10 gün kaldıktan sonra eğitime katılım iptali ve eğitim ücreti iade talepleri kabul edilmemektedir. • Herhangi bir sebepten ötürü, eğitime katılamayan kursiyer önceden bilgi vermek kaydıyla bu hakkını başka bir tarihte düzenlenecek olan eğitime katılmak sureti ile saklı tutar. • ÇADEM PSİKOLOJİ hiçbir neden belirtmeksizin eğitimi iptal etme hakkını kendinde saklı tutar. Eğitim İptalinde ödemelerini yapmış olan katılımcıların ücretleri iade edilir. • ÇADEM Psikoloji, eğitimlerin iptal edilmesi durumunda katılımcıların uğrayacağı ulaşım, konaklama ve diğer hiçbir zarardan sorumlu değildir. SAYGILARIMIZLA ÇADEM PSİKOLOJİ  Zeytinlik Mah. Fişekhane Sok. No:50/15 Bakırköy/İSTANBUL (Capacity AVM C Kapısı Karşısı) 0 212 570 06 07 – 0531 994 83 07  Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.   Eğitim ve Duyurular İçin Mail Grubumuza Kayıt Devamı...
IMAGE
ULUSLARASI LOGOTERAPİ EĞİTİMİ ADVANCED PROGRAMI (ULUSLARARASI PSİKOTERAPİST EĞİTİMİ)
Pazartesi, 02 Şubat 2015
EĞİTİM PAKETİNİN ADI: Viktor Frankl Enstitüsü, yoğunlaştırılmış Logoterapi Sertifikasyon eğitim programı. Bu program Amerika Birleşik Devletlerinde 2 yılda, 4 yarıyıl şeklinde verilirken, alınan onay doğrultusunda Türkiye’de 3 ay intermediate +6 ay  advanced kurs şeklinde, toplam 9 ayda tamamlanacaktır.   EĞİTİMCİLER:   Dr. Teria Shantall ( A.B.D. Viktor Frankl Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi ) Dr. Batya Yaniger,PSYD (Logoterapist, ) SERTİFİKA: Eğitim sonunda gerekli çalışmaları bitiren katılımcılara-Viktor Frankl Enstitüsü (Merkez Teksas Amerika Birleşik Devletleri, ikinci onay: Viktor Frankl enstitüsü Avusturya, Viyana) onaylı “Associate in Logotherapy” sertifika verilecektir. KATILIMCILAR:   ADVANCED KURSUNA SADECE BAŞLANGIÇ MODÜLÜNÜ TAMAMLAYANLAR KATILABİLİRLER.  EĞİTİM İÇERİĞİ Sokratik diyaloğu, Paradoksal Niyeti, Düşünceden uzaklaşma ve Ecce Home tekniklerinin nerede ve nasıl kullanılacağının öğrenilmesi Logoterapi Tekniklerin farklı alan uygulamaları ( Hastane uygulamaları, Çocuk Terapisi, Özel Eğitim, Aile ve Çift Terapileri, Bireysel Psikolojik Danışma) Nasıl Süpervise edileceğinin öğrenilmesi Diploma seviyesi için Proje uygulama bilgilerinin verilmesi  EĞİTİM TARİHLERİ:  21-22 Mart 2015 (CUMARTESİ – PAZAR) 25-26 Nisan 2015 (CUMARTESİ – PAZAR) 16-17 Mayıs 2015 (CUMARTESİ – PAZAR) 15-16 Ağustos 2015 (CUMARTESİ – PAZAR) 5-6 Eylül 2015 (CUMARTESİ – PAZAR) 10-11 Ekim 2015 (CUMARTESİ – PAZAR) EĞİTİM YERİ:  Titanic Port Hotel, Bakırköy-ISTANBUL (KATILIMCI SAYISINA GÖRE ÇADEM PSİKOLOJİ ARAŞTIRMA MERKEZİ’NDE DE YAPILABİLİR.) ÜCRET: ADVENCED KURSU TOPLAM ÜCRETİ KDV DAHİL 7.000 TL dir   ADVANCE KURSUNA KATILMAK İSTEYEN KATILIMCILARIN 23 ŞUBAT 2015 (PAZARTESİ) TARİHİNE KADAR 1000 TL ÖDENMESİ GEREKMEKTEDİR.  1. ÖDEME SEÇENEĞİ: KALAN ÖDEMEYİ 21-22 MART TARİHİNDE GERÇEKLEŞECEK ADVANCED KURSUNUN İLK OTURUMUNDA NAKİT OLARAK ÖDEYEREK  %5 İNDİRİMDEN FAYDALANABİLİRSİNİZ.   2. ÖDEME SEÇENEĞİ: KALAN ÖDEMEYİ KREDİ KARTINA TEK ÇEKİM YA DA BONUS ÖZELLİĞİ OLAN KREDİ KARTLARINA 6-9 TAKSİT OLARAK ÖDEYEBİLİRSİNİZ  3. ÖDEME SEÇENEĞİ: KALAN ÖDEMEYİ  21 MART 2015 CUMARTESİ GÜNÜ (1500 TL NAKİT YA DA KREDİ KARTINA TEK ÇEKİM) 25 NİSAN 2015 CUMARTESİ GÜNÜ (1500 TL NAKİT YA DA KREDİ KARTINA TEK ÇEKİM) 16 MAYIS 2015 CUMARTESİ GÜNÜ (1500 TL NAKİT YA DA KREDİ KARTINA TEK ÇEKİM) 15 AĞUSTOS 2015 CUMARTESİ GÜNÜ (1500 TL NAKİT YA DA KREDİ KARTINA TEK ÇEKİM)  ADVANCED KURSUNA KAYIT YAPTIRACAK OLAN DEĞERLİ KATILIMCILAR KAYIT BEDELİNİ YATIRDIKTAN SONRA LÜTFEN HANGİ ÖDEME ŞEKLİ İLE PROGRAMI TAMAMLAYACAĞINIZI BELİRTİNİZ.  BAŞVURU: ÇADEM PSİKOLOJİ (Capacity AVM C kapısı karşısı-Bakırköy)  TEL: 0212 570 06 07 – 0531 994 83 07   Eğitim ve Duyurular İçin Mail Grubumuza Kayıt   Logoterapi Eğitiminden Kareler Devamı...
IMAGE
VAROLUŞÇU ANALİZ VE LOGOTERAPİ WORKSHOP PROGRAMI
Pazar, 08 Şubat 2015
Psikoloji ve felsefenin bir yaklaşımı olan Logoterapi  (Yunanca “logos” “anlam”) psikiyatrist, Nörolog Dr. Viktor Frankl (1905-1977) tarafından oluşturulmuştur. Kendisi II. Dünya Savaşında toplama kamplarından kurtulmuştur. Yaklaşımı “Psikolojinin 3. Viyana okulu “ olarak adlandırılarak,  Freudyen Psikanaliz yaklaşımından ve Adler’in Bireysel Psikoloji yaklaşımından ayırt edilmektedir. İntihara meyilli hastalarla yaptığı başarılı çalışmalarıyla ve sonradan 4 farklı toplama kampındaki kişisel deneyimleriyle, Frankl, insanların en acımasız şartlarda bile, ilk ve en önemli amaçlarının anlamdan oluşan bir hayat yaşamayı istediklerini bulmuştur. Anlam tek başına da olsa, yaşama isteğini motive etmektedir. Bu zamana kadar yapılan birçok araştırma, hayatta anlam ve amaç bulmanın iyileştirici gerekliliğini kanıtlamıştır. Anlam aramanın merkez olduğu yapılandırılmış bir sistem olan Logoterapi psikolojide ki tek varoluşçu yaklaşımdır. Bütünsel bir yaklaşımla Logoterapi, stres, depresyon, travma, kronik ve ölümcül hastalıklar, bağımlılıklar, keder gibi bir çok konuda etkililiği kanıtlanmış bir yaklaşımdır. LOGOTERAPİ Hayata iyimserlik ve pozitif yaklaşım katar. Kendine güveni arttırır ve kişiler arası ilişkileri geliştirir. Zorluklarla mücadele etmek ve hatta onlardan kurtulmak için direnç ve güven inşa eder. Gelişim için yeni ihtimalleri ve fırsatları görmelerini sağlar. Danışanı ve uygulayıcıyı yeniden tazeleyerek biyopsikososyal etkenler üzerindeki geleneksel bakış açısından öteye, anlam ve değerlerin boyutuna doğru götürür. Danışanların bir olaya verilecek en yapıcı cevabı tanımalarına yardım eder. Onlara güçsüz olmadıklarını, fakat özgürlüğe ve sorunların üstesinden gelme gücüne sahip olduklarını ve bunun oldukça tatmin edici ve anlamlı bir hayata neden olacağını öğretir.  EĞİTİMCİLER Dr. Teria Shantall ( A.B.D. Viktor Frankl Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi ) Teria Shantall, PhD, trained as a clinical psychologist in South Africa and at the Tavistock Clinic in London and studied Logotherapy with the late Dr Viktor Frankl at the United States International University in San Diego. Her doctorate research with Holocaust survivors was published by the Magnes Press of the Hebrew University entitled: Life‘s Meaning in the Face of Suffering.  She presently heads the training courses in Logotherapy at the University of South Africa, is helping to establish another Logotherapy training centre in Australia, and participates in running the courses in Logotherapy at the Gordon College of Education in Haifa. She was nominated for a Jewish Achiever Award in South Africa in 2003 and won the 2005 and 2007 Presidential awards for distinguished service in promoting the work of Viktor Frankl by the Viktor Frankl Institute for Logotherapy in the United States.  She sits on the international board of the Viktor Frankl Institute for Logotherapy in the United States, is President of the Viktor Frankl Institute for Logotherapy in South Africa and vice-President of the Viktor Frankl Center for Logotherapy in Israel. Teria Shantall, klinik psikoloji eğitimini Güney Afrika'da Pretoria Üniversitesi’nde ve Londra’da Tavistock Kliniği'nde almıştır. Logoterapi eğitimini ise, Uluslarası San Diego Üniversitesi’nde (ABD) bizzat Dr Viktor Frankl’dan almıştır. Doktora çalışmalarını, Holokost’tan  kurtulanlar uzerinde yapmış ve çalışması: “Acı karşısında hayatın anlamı” adıyla Magnes Press tarafından yayınlanmıştır. Bir taraftan Güney Afrika Üniversitesi'nde Logoterapi çalışmalarına başkanlık ederken,  Avustralya'da Logoterapi enstitüsünün kurulmasına öncülük etmiştir. Bunun yanında Hayfa’da bulunan Gordon Koleji'nde, Logoterapi dersleri vermektedir. 2003 yılında Güney Afrika'da Musevi Başarı Ödülü için aday gösterilmiş ve Amerika Birleşik Devletleri'nde, Viktor Frankl Enstitüsü tarafından verilen, Viktor Frankl çalışmalarını teşvik edici seçkin hizmet ödülünü, 2005 ve 2007 yıllarında ard arda kazanmıştır. Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan Viktor Frankl Enstitüsü uluslararası yönetim kurulunun 11 üyesinden biridir. Halen Güney Afrika Viktor Frankl Enstitüsü Başkanlığını ve İsrail'de Viktor Frankl Merkezi'nin Başkan yardımcılığı görevlerini yürütmektedir. Bu alanda yayınlanmış birçok esere mevcuttur.   Dr. Batya Yaniger, PSYD (Logoterapist)  Batya Yaniger, PsyD is a logotherapist in private practice and co-trainer of the English language logotherapy training program in Israel. Batya received her Clinical Diplomate in Logotherapy from the Viktor Frankl Institute and is a licensed social worker in Israel. Batya has worked successfully with people who have lost their sense of purpose in life in areas of depression, anxiety and illness. She has been teaching innovative informal education for the past 20 years and in addition to her clinical work gives workshops, teaches and supervises.  Dr. Batya Yaniger, (PsyD) Logoterapist, Sosyal Çalışmacı, eğitimci ve süpervizör olarak, Logoterapi ve Anlam Arayışı çalışmaları İsrail’de yürütmektedir. Eğitim ve klinik uygulamalarını İngilizce olarak yapmaktadır. Klinik Uygulama diplomasını Viktor Frankl Enstitüsü- Dallas Amerika Birleşik Devletleri’nde almıştır. Deneyimli bir terapist olarak İsrailde Sosyal çalışmacı olarak görev yapmıştır. Depresyon, anksiyete ve diğer psikolojik hastalık alanlarında, Hayatı anlamsız bulan kişilerle ilgili başarılı çalışmalar yapmakta, son 20 yıldaki klinik çalışmalarının yanı sıra, yenilikçi Logoterapi ve varoluşçu eğitim çalışmalarını yönetmekte, workshoplar düzenlemektedir. Eğitim aldığı kurumlar, sırasıyla: BS in social work, Loyola University, Chicago, USA MS and PsyD in psychology, California Coast University,USA Certified clinical logotherapist, Viktor Frankl Institute, Dallas,USA Co-trainer of logotherapy training program in Israel, recognized for certification     by  Viktor Frankl Instituteof Dallas,USA EĞİTİM SONUNDA VERİLECEK BELGE Eğitim sonunda gerekli çalışmaları bitiren katılımcılara ÇADEM PSİKOLOJİ onaylı Dr. Teria Shantall ve Dr. Batya Yaniger imzalı katılım belgeleri verilecektir. KİMLER KATILABİLİR Psikiyatristler, Psikologlar,  Sosyal Hizmet Uzmanları, Pratisyen Hekimler, Psikolojik Danışmanlar, Hemşireler, Aile Danışmanlığı mezunları bütün aşamalara katılabilirler Yukarıda tanımlanan meslek gruplarında üniversitelerde eğitim gören 3. ve 4. sınıf öğrencileri de seminere katılabilirler.  EĞİTİM YERİ Titanic Port Hotel, Bakırköy-ISTANBUL WORKSHOP TARİHLERİ ve PROGRAM AKIŞI 1.GÜN (20 Mart 2015) VAROLUŞÇU ANALİZİN TEK ŞEKLİ OLAN LOGOTERAPİNİN İLKELERİ VE İYİLEŞTİRİCİ YAKLAŞIMI 10.00-11.30 Logoterapotik yaklaşım ve Terapi sürecinde kullanılması 11.45-13.00 Motivasyon Teorisi 14.00-15.00 İnsan Ruhunun gücü 15.45-17.00 Anlamlı bir hayat yaşamanın yolları  2.GÜN (24 Nisan 2015) LOGOTERAPİNİN YÖNTEMLERİ VE TEKNİKLERİ 10.00-11.30  Sokratik Diyalog : Anlamı nasıl ediniriz 11.45-13.00 Düşünce odağını değiştirme: Problem-merkezcilikte değişim 14.00-15.30 Ecce Home tekniği: Kaçınılamaz acıya yeni bir bakış 15.45-17.00 Çelişik niyet (Paradoksal Niyet): korkulardan ve stresten kurtulma    3.GÜN (15 Mayıs 2015) BİR DANIŞANLA LOGOTERAPİ SEANSINI NASIL YÜRÜTÜRÜZ? 10.00-11.30 Seans yürütmek için öneriler. 11.45-13.00 Etkileşimli girdi ve geri bildirim ile birlikte bir danışanla pratik 14.00-15.00 Vak’a Analizleri– Olgu Sunumları 15.45-17.00 Öğrenilenleri gözden geçirme ÖNEMLİ AÇIKLAMA Katılımcılar WORKSHOP’lara ayrı ayrı da katılabilirler. Ancak 3 oturumdan oluşan programın tamamına katılmalarının daha etkili ve verimli olacağı düşünülmektedir. EĞİTİM BEDELİ Her bir WORKSHOP’un katılım bedeli KDV dahil 590 TL’dir.  TÜM WORKSHOP oturumlarına katılacak olanlar için KDV dahil 1500 TL’dir.  KATILIM KOŞULLARI VE ÖDEME ŞEKLİ 20 MART 2015’ te yapılacak olan WORKSHOP’a katılacak olanların 06 MART 2015 tarihine kadar eğitim bedeli olan 590 TL’nin tamamını yatırması gerekmektedir. 24 NİSAN 2015’ te yapılacak olan WORKSHOP’a katılacak olanların 27 MART 2015 tarihine kadar eğitim bedeli olan 590 TL’nin tamamını yatırması gerekmektedir. 15 MAYIS 2015’ te yapılacak olan WORKSHOP’a katılacak olanların 17 MAYIS 2015 tarihine kadar eğitim bedeli olan 590 TL’nin tamamını yatırması gerekmektedir. Tüm WORKSHOP’lara katılacak olanların 500 TL olan ön kayıt bedelini 06 MART 2015 tarihine kadar yatırmaları, kalan ödemeyi (1000 TL) 2. Oturum olan 24 NİSAN 2015 tarihine kadar nakit ya da kredi kartına tek çekim şeklinde ödemesi gerekmektedir. KATILIMCILARIN DİKKATİNE Ödemenizi yapmanız durumunda Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. e-mail adresine veya 0212 570 06 07 telefon numarasına ödeme bildirimi yapınız. Eğitim içeriğinde belirtilen kayıt tarihinden sonra eğitime katılım,  iptali ve eğitim ücreti iade talepleri kabul edilmeyecektir. ÇADEM PSİKOLOJİ ile ilgili bir nedenden eğitim iptali olduğunda iptal edilen tarih itibari ile 15 gün içerisinde katılımcıların ücretleri iade edecektir. BAŞVURU: Zeytinlik Mah. Fişekhane Sok. No:50/15 Bakırköy/İSTANBUL (CapaCity AVM C Kapısı Karşısı) 0 212 570 06 07 – 0531 994 83 07 – 0532 484 60 86 Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. Eğitim ve Duyurular İçin Mail Grubumuza Kayıt Devamı...
IMAGE
WİSC-R ZEKA TESTİ UYGULAMALI EĞİTİMİ
Salı, 05 May 2015
Eğitiminin Amacı Eğitimde Katılımcılara WISC-R zeka testinin içeriği ve uygulaması hakkında bilgi ve yetkinlik kazandırmak ve eğitim sonrasında WISC-R zeka testini uygulama, değerlendirme ve raporlama yeterliliğine sahip olmalarını sağlamak. Wisc R Zeka Testi Eğitim Programının İçeriği Türkiye’de standardizasyonu, geçerlilik ve güvenilirliği yapılmış en önemli zeka testlerinden birisi olan WISC-R testi 6-16 yaş grubu bireylere uygulanır ve bu yaş grubundaki bireylerin zeka bölümünü ortaya çıkarır. 6 sözel, 6 performans olmak üzere 12 alt testten oluşan WISC-R testi sonucunda bireyin sözel, performans ve genel olmak üzere üç zeka bölümüne ait değerlendirme sonuçları elde edilir. Wisc R Eğitim Programı Testin kullanım amaçları ve alanları Test Öncesi Standart Yapılması gereken değerlendirmeler Alt testlerin tanıtımı Yönergenin öğretilmesi Test Uygulama Pratiğinin eğitim ortamında gerçekleştirilmesi Test sonuçlarının analizi ve değerlendirme kriterlerinin öğrenilmesi Test sonuçlarının yorumlanmasında dikkat edilecek belirgin kriterlerin verilmesi ve yorumlama becerisinin kazandırılması Raporlamada dikkat edilecek kriterlerin verilmesi, rapor örneklerinin sunulması ve raporlama becerisinin kazandırılması Eğitimi Veren Uzman Dr. Yunus EMRE AYNA Kimler Katılabilir Üniversitelerin Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ile Psikoloji Bölümü 3 ve 4. Sınıf öğrencileri ile Lisans bölüm mezunları, yüksek lisans öğrenci ve mezunları katılabilir. (Diploma Örneği Kayıt Sırasında Teslim Edilecektir) Eğitim Tarihi İSTANBUL  09- 10 Mayıs 2015 Cumartesi – Pazar Saat: 09:30 – 18:30 Eğitim Yeri : ÇADEM PSİKOLOJİ – BAKIRKÖY   Eğitim Ücreti : 800 TL (KDV DAHİL OLUP TEST ÇANTASI FİYATA DAHİL DEĞİLDİR) Eğitim Kontenjanı 12 kişi ile sınırlıdır. Örnek uygulamalar ve vaka tartışmaları yapılacağı için kişi sayısı sınırlı tutulmuştur. Sertifika 2 WISC-R UYGULAMASINI YAPAN KATILIMCILAR ÇADEM PSİKOLOJİ ONAYLI UYGULAYICI SERTİFİKASI ALMAYA HAK KAZANACAKTIR.  EĞİTİM BEDELİNİN 200 TL Sİ AŞAĞIDAKİ HESABA YATIRDIKTAN SONRA KALAN KISMINI EĞİTİM GÜNÜ ÖDEYEBİLİRSİNİZ. ONLİNE BAŞVURU LİNKİ DENİZBANK BAKIRKÖY ÇARŞI ŞUBESİ HESAP NO / ŞUBE : 2040-9675696-351 IBAN : TR61 0013 4000 0096 7569 6000 01 ÖNEMLİ UYARI !!! • Bankaya ödeme yaparken katılımcı isminin belirtilmesi gerekmektedir. • ATM’den ödeme durumunuzda ödeme yaptığınız anda 0212 570 06 07, 0531 994 83 07 numaralı telefonlarımızdan lütfen bilgi veriniz. (Ad Soyad ve TC Kimlik gibi bilgileriniz ATM ödemelerinizde gözükmemektedir.) • Ödemenizi tamamladıktan sonra Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. e-mail adresine veya ilgili telefon numaralarına ödeme bildirimi yapınız. • Ücret yatırılmadan yapılan kayıtlar ön kayıt hükmündedir. Eğitime başlamadan önce ön kayıt bedeli ya da ücretin tamamının yatırılması gerekmektedir. • Eğitim başlama tarihine 10 gün kaldıktan sonra eğitime katılım iptali ve eğitim ücreti iade talepleri kabul edilmemektedir. • Herhangi bir sebepten ötürü, eğitime katılamayan kursiyer önceden bilgi vermek kaydıyla bu hakkını başka bir tarihte düzenlenecek olan eğitime katılmak sureti ile saklı tutar. • ÇADEM PSİKOLOJİ hiçbir neden belirtmeksizin eğitimi iptal etme hakkını kendinde saklı tutar. Eğitim iptalinde ödemelerini yapmış olan katılımcıların ücretleri iade edilir. • ÇADEM Psikoloji, eğitimlerin iptal edilmesi durumunda katılımcıların uğrayacağı ulaşım, konaklama ve diğer hiçbir zarardan sorumlu değildir. SAYGILARIMIZLA ÇADEMPSİKOLOJİ Zeytinlik Mah. Fişekhane Sok. No:50/15 Bakırköy/İSTANBUL (Capacity AVM C Kapısı Karşısı) 0 212 570 06 07 – 0531 994 83 07 Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.  Eğitim ve Duyurular İçin Mail Grubumuza Kayıt Devamı...

  
  

çadem psikoloji

Gelişim ve Zeka Testleri Kişilik ve Tarama Testleri
Projektif Testler Envanter ve Ölçekler
Çocuk ve Ergen Terapisi Bireysel Terapi Çift Terapisi
Cinsel Terapi Dil ve Konuşma Terapisi Oyun Terapisi
Kum Terapisi Emdr Terapisi Özel Eğitim Terapisi
Boşanma Danışmanlığı Öğrenci Koçluğu ve Mentörlük Beslenme ve Diyet Danışmanlığı
   
Здесь новыешаблоны dle
креативные Joomla шаблоны.

ÇADEM PSİKOLOJİ ARAŞTIRMA MERKEZİ

Çadem Psikoloji

Gelişim, verimlilik, süreklilik, liderlik, kalite ve memnuniyet değerleri ile Gelecekteki Türkiye’nin dünya çapındaki hedefine inovasyon değerleri ve başarılarıyla katkıda bulunan toplum ruh sağlığını geliştirme misyonuna sahip ÇADEM Psikoloji, ruh sağlığı uzmanları, öğrencileri, ilgilileri, hasta ve danışanları için çözümler sunan öncü bir organizasyondur.

 

Çadem Facebook Çadem Twitter Çadem Google Plus Çadem İnstagram Çadem Linkedin 

Eğitimlerimizden Fotoğraflar

FACEBOOK'TA ÇADEM PSİKOLOJİ

Bize Ulaşın